مطالعه صورت گرفته توسط پژوهشگران آلمانی نشان میدهد، استرس مسری بوده و مشاهده یک فرد در موقعیت دشوار برای انتقال این احساس به بیننده کافی است.

استرس یکی از اصلیترین مشکلات جوامع امروز محسوب شده و باعث بروز مشکلات روانی مختلفی مانند اضطراب، افسردگی و فرسودگی روحی میشود.

تحقیقات جدید نشان میدهد، حتی افرادی که زندگی آرامی را سپری میکنند، در تماس با افراد دچار استرس در محل کار دچار همین حالت میشوند؛ استرس بقدری مسری است که این حالت حتی هنگام مشاهده یک شخصیت تلویزیونی در شرایط نگرانکننده به بیننده منتقل میشود.

هورمون استرس یک هدف تکاملی دارد و زمانیکه فرد در معرض خطر قرار میگیرد، بدن با واکنش افزایش کورتیزول مواجه میشود؛ در حقیقت ترشح این هورمون واکنش بدن به استرس است، اما بالا بودن دائم سطح کورتیزول اثرات منفی بر سیستم ایمنی بدن میگذارد.

در مطالعهای که بر روی تعدادی از داوطلبان انجام شد، 26 درصد افرادی که بصورت مستقیم در تماس با فرد دچار استرس قرار نداشتند، با افزایش کورتیزول مواجه شدند، اما زمانیکه داوطلب با فرد دچار استرس در یک کار گروهی مشارکت کردند، سطح استرس به 40 درصد افزایش پیدا کرد.

به گفته دکتر«ورونیکا انگرت» از محققان موسسه ماکس پلانک و یکی از نویسندگان این مطالعه، نتایج این مطالعه نشان میدهد که حتی برخی برنامههای تلویزیونی که رنج دیگران را به تصویر میکشند، میتوانند استرس را به بیننده منتقل کنند؛ بطور مثال استرس منتقل شده از طریق مشاهده برنامه تلویزیون باعث افزایش 24 درصدی سطوح کورتیوزل در بین داوطلبان شد.