۱۳ واقعیت در مورد چپ دست ها !
بر اساس تحقیقات، ۱۵ درصد مردم جهان چپ دست هستند.
تعداد چپ دستهای مرد دو برابر تعداد زنهای چپ دست دنیاست.

به طور طبیعی چپ
دستها از راست دستها باهوشتر هستند. بیست درصد اعضای سازمان
جهانیِ افرادِ باهوش یا mensa چپ دست هستند.

بر اساس تحقیقات مردان چپ دست
۱۵ درصد از مردان راست دست ثروتمندتر هستند و همچنین ۲۶ درصد بیشتر از راست دستها
تحصیلات عالی دانشگاهی دارند.

خبرای بدی هم دارم. احتمال الکلی شدن افراد چپ
دست، سه برابر افراد راست دست هست.

اگر پدرو مادری چپ دست باشند به احتمال
۵۰ درصد فرزندانشان هم چپ دست خواهند بود، این عدد در مورد پدر و مادرهای راست دست
تنها ۲ درصد است.

طبق تحقیقات روانشناسان اکثر گربههای ماده راست پنجه
هستند، در حالی که به نظر می رسد گربه های نر اکثرا چپ پنجه
باشند.

اکثر چپ دست ها از دفترهای فنری شده بدشون
میاد.

بر اساس تحقیقاتی که دکتر چربویین (Dr. Nick Cherbuin) انجام داده است
افراد چپ دست در واکنشهایی که با دستان خود انجام می دهند بسیار بهتر از راست
دستها هستند به همین دلیل چپ دستها در انجام بازیهای ویدیویی از راست دستها موفق تر
هستند.

طبق آمار، هر چقدر که مادر حین زایمان، سن بالاتری داشته باشد،
احتمال اینکه فرزندش چپ دست شود بیشتر است. چپ دستها بر حسب آمار ۴ تا 5 ماه دیرتر از
راست دستها به سن بلوغ میرسند.

تنها ۵۰
درصد چپ دستها موس را در دست چپ می گیرند، به همین ترتیب ۶۸ درصد از چپ دستها قیچی
را با دست راست می گیرند و ۷۴ درصد موقع غذا خوردن چاقو یا چنگال را در دست راست می
گیرند.

۴ نفر از ۵ طراحان اصلی
شرکت مک چپ دست بوده اند. همچنین ۳ رییس جمهور اخیر ایالات متحده آمریکا یعنی
اوباما، بوش و کلینتون هر سه چپ دست بوده اند.

و مورد آخر که شاید دردناک
باشه، چپ دستها بر حسب آمار ۹ سال کمتر از راست دستها عمر میکنند.