مسعود رهنما شهردار شهریار، با اشاره به لزوم توسعه محورهای مواصلاتی در شهر شهریار اظهار کرد: رفع گرههای ترافیکی و تسهیل روند حمل و نقل از ضروریات اجتناب ناپذیری است که با جدیت از سوی مسئولان ذیربط پیگیری میشود.وی در ادامه افزود: در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع پروژه تقاطع غیر همسطح شهریار با اعتباری بالغ بر 63 میلیارد تومان عملیاتی خواهد شد که امکان ارتقا میزان اعتبارات به سقف 85 میلیارد تومان نیز وجود دارد.


رهنما در پایان تصریح کرد: با توجه به حمایتها و پشتیبانی شورای اسلامی شهر شهریار طرحها و پروژههیا متعددی در جهت تحقق هر چه مطلوبتر توسعه پایدار در این شهر تعریف شده که با بهرهبرداری از آن سطح کمی و کیفی امکانات و زیرساختهای عمرانی ، شهری و خدماتی در نگین سبز غرب استان تهران بیش از پیش تقویت و به تبع رضایتمندی شریف این خطه به نحو شایستهتری تامین خواهد شد.