چرا حروف روی صفحه کلید به ترتیب الفبا چیده نشده؟

تا
حالا فکر کردین که چرا حروف روی دکمه های صفحه کلید به صورت الفباییشون نیستن و به
قولی به

صورت QWERTY هستن ؟

این طرز قرار گیری حروف توسط فردی به
اسم کریستوفر شولز (Christopher Sholes) ابداع شده.

اولین ماشین تایپ بر
اساس حروف الفبا ساخته شده بود و هنگامی که یه دکمه فشرده میشد، توسط یه میله ی


آهنی به جوهر آغشته، اثری بر روی کاغذ ایجاد میشد. ولی اگر تایپیست با سرعت
زیاد تایپ میکرد بعضی مواقع این

میله های آهنی به هم گیر میکردن و باعث از
کار افتادن دستگاه تایپ میشد. برای همین شولز برای اینکه بتونه از

درگیر
شدن این میله ها با هم جلوگیری کنه و در واقع بتونه تاخیری تو کار تایپیست برای
پیدا کردن حروف ایجاد کنه،

6 سال وقت گذاشت تا بتونه بهینه ترین حالت چینش
حروف رو برای جلوگیری از گیر کردن میله های رابط در سال 1878 پیدا کنه.

سپس
همین سیستم QWERTY وارد کامپیوترهای معمولی شد، چون احتمالا هزینه ی آموزش مجدد
تایپیست ها

زیاد میشد و مردم عادی نیز به این چینش عادت کرده
بودن.

ضمنا میدونستین بزرگترین کلمه ای که میشه تنها با استفاده از
حروف یک ردیف کیبورد نوشت کلمه Type Writer یا

همون ماشین تحریره ؟!