مورد عجیب نوتریکولا؛ این عروس
دریایی حیرت انگیزترین موجود زنده در دنیاست نوتریکولا هرگز از پیری نمی میرد و می
تواند تا ابد خود را بازسازی کند....

شاید برایتان
جالب باشد بدانید بدن شما در چند وقت یک بار نو می شود یعنی با گذشتن زمان معینی
هیچ اثری از بدن قبلی شما وجود ندارد. تحقیقات علمی نشان می دهد که مولکول های ( نه
سلول ها) بدن ما هر ده سال یک بار نو می شوند. یعنی بعد از گذشتن این زمان دیگر
اثری از مولکول های کربن قدیمی در بدن هیچ انسانی پیدا نمی شود. پس ما هر ده سال یک
بار عوض می شویم با این همه ما پیر می شویم و می میریم. حالا موجود عجیبی پیدا شده
که می تواند خودش را از نو تشکیل بدهد و هرگز نمیرد. توربتوپ سیس نوتریکولا یا عروس
دریایی نامیرا همان موجود است و جزئی از خانواده مرجان ها به حساب می
آید.
این موجود در حقیقت یک ستاره
دریایی است که می تواند به اولین مرحله زندگی اش
برگردد.
درست مثل بنجامین باتن(نام یک
فیلم سینمایی؛ در مورد مردیست که ابتدا پیر به دنیا می آید و بعد در حالی میمیرد که
به نوزاد تبدیل شده است). اما این موجود کمی با بنجامین تفاوت دارد مورد عجیب این
جانور این است که نوتریکولا می تواند بعد از بازگشت به عقب دوباره زندگی اش را از
سر بگیرد.
این موجود عجیب این توانایی
را بعد از رسیدن به حداکثر بلوغ چشمی به دست می آورد و با یک سفر در زمان به آغاز
حیاتش بر می گردد.
نوتریکولا تنها موجود
شناخته شده در جهان است که نشان می دهد یک جانور چند یاخته ای می تواند به مرحله
قبل از بلوغ برگردد. این جانور این کار را از طریق یک نوع جهش سلولی انجام می دهد.
این جهش سلولی انجام می شود که عروس دریایی به حالت دیگری تغییر می کند یعنی دارای
سلول های جدیدی می شود. در این روند بدنه اصلی عروس دریایی تبدیل به توده ای می شود
که شکل دهنده اولیه آن موجود است. به این توده اولیه بواسیر لحمی گفته می شود. برای
این کار ابتدا چتر عروس دریایی خودش را به توده ملکولی تبدیل می کند و بعد تمام
موها و شاخک ها را جذب خودش می کند. بعد موهای تغییر شکل یافته به این توده متصل
شده و توده لحمی اولیه به وجود می آید. از رشد این توده یک عروس دریایی جدید متولد
میشود. از نظر تئوری این عمل می تواند بی نهایت بار تکرار شود بنابراین از نظر
بیولوژیکی این نوع از عروس دریایی نامیرا محسوب می شود. برای اینکه بدانیم این
موجود چقدر در زمان به عقب بر می گردد باید بدانیم روند رشد و بالغ شدن آن چگونه
است.