وزنهبردار دسته 105 کیلوگرم کشورمان با ثبت رکورد 164 کیلوگرم، مدال برنز یک ضرب مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جوانان جهان را به گردن آویخت.

به گزارش "ورزش سه" از ایسنا، در مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جوانان جهان، «پیمان جان» به عنوان آخرین نماینده ایران در این رقابتها بر روی تخته مسابقات آمد و در دسته 105 کیلوگرم به رقابت پرداخت و در پایان حرکت یکضرب با ثبت رکورد 164 کیلوگرم به مدال برنز رسید.

وزنهبردار ملیپوش ایران در نخستین حرکت یکضرب پشت وزنه 160 کیلوگرم قرار گرفت که توانست آن را بالای سر ببرد. این وزنهبردار برای رسیدن به مدال طلا رقابت نزدیکی با وزنهبرداران روسیه و چین داشت.

حسین توکلی سرمربی تیم ایران، برای حرکت دوم، وزنه درخواستی را نسبت به حرکت اول 4 کیلوگرم اول افزایش داد و جان باید این بار 164 کیلوگرم را مهار میکرد که توانست این حرکت را نیز با موفقیت پشت سر بگذارد.

وزنهبردار چین نیز پس از مهار وزنه 161 کیلوگرم، برای دومین حرکت 166 کیلوگرم را باید بالای سر میبرد که موفق عمل کرد.

پیمان جان در سومین حرکت خود در حالی باید 167 کیلوگرم را مهار میکرد که وزنهبردار چینی برای آخرین حرکت خود 169 کیلوگرم و وزنهبردار روس برای اولین حرکت خود 168 کیلوگرم را درخواست کرده بودند.

نماینده ایران از پس وزنه 167 کیلوگرم برنیامد و آن را اندخت تا با ثبت رکورد 164 کیلوگرم به کار خود در یکضرب پایان دهد. جان با این نتیجه مدال برنز یک ضرب را کسب کرد.