نفرات برتر اوزان 65 کیلوگرم کشتی آزاد و 71 کیلوگرم کشتی فرنگی مرحله نهایی رقابتهای انتخابی تیمهای ملی کشتی مشخص شدند.

به گزارش "ورزش سه" از فارس، در ادامه مسابقات مرحله نهایی رقابتهای انتخابی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی که از صبح روز گذشته (پنجشنبه) در سالن شهید بهشتی مشهد آغاز شده است بعد از برگزاری مسابقات مراحل مقدماتی نفرات راه یافته به فینال مشخص شدند و از ساعت 16 عصر امروز برای تعیین قهرمانان اوزان مختلف به مصاف هم رفتهاند.

* محمدی عنوان نخست را از آن خود کرد
در فینال دوم وزن 65 کیلوگرم کشتی آزاد سیداحمد محمدی با نتیجه 12 بر 2 مقابل علیاصغر جبلی به برتری دست یافت و با توجه به پیروزی 7 بر صفر در مسابقه اول فینال در عصر امروز به عنوان قهرمانی دست یافت.

* بیابانگرد قهرمان شد
در فینال سوم وزن 71 کیلوگرم کشتی فرنگی نیز افشین بیابانگرد که روز گذشته در مرحله مقدماتی فرشاد بلفکه را با نتیجه 9 بر صفر شکست داده بود، امروز در دیدار فینال دوم با نتیجه 4 بر 3 مغلوب حریفش شد تا تکلیف قهرمان این وزن نیز به مسابقه سوم کشیده شود، اما این بیابانگرد بود که با وجود گمانهزنیها بر غیبتش در رقابت سوم، مقتدرانه و با نتیجه قاطع 14 بر 4 در یک دیدار جذاب بلفکه را شکست داد و عنوان نخست را از آن خود کرد.

* گرایی به زیدوند باخت
در فینال دوم وزن 66 کیلوگرم کشتی فرنگی نیز مهدی زیدوند در حالیکه فینال اول را با نتیجه 2 بر صفر به محمدعلی گرایی واگذار کرده بود در مسابقه دوم با نتیجه 9 بر صفر از سد گرایی گذشت تا تکلیف قهرمان این وزن به مسابقه سوم کشیده شود.

* تقوی مقابل یزدانی حاضر نشد
در وزن 70 کیلوگرم کشتی آزاد نیز مهدی تقوی که عصر امروز در فینال اول با نتیجه 6 بر 4 مغلوب حسن یزدانی شده بود در فینال دوم مقابل حریف حاضر نشد.

* باباجانزاده به نوری باخت
در فینال دوم وزن 130 کیلوگرم کشتی فرنگی نیز بشیر باباجانزاده در حالیکه مسابقه نخست را با نتیجه 2 بر صفر از مهدی نوری برده بود در فینال دوم با نتیجه 2 بر 2 مغلوب حریفش شد تا تکلیف قهرمان این وزن به مسابقه سوم کشیده شود.