محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات موفق به تهیه ونشاندن نانوذرات پلاتین بر روی ترکیب MCM-41 و به کارگیری آن به عنوان کاتالیست زیست سازگار جهت حذف اجزای مضر در دود سیگار شدند. به گزارش سرویس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نازنین فرهادیار، دانشجوی دکتری شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی و مجری طرح در این خصوص گفت: دراین کار تحقیقاتی نشان دادیم که با تشکیل نانوذرات پلاتین بر روی ترکیبات مزوپر MCM-41 می توان درصد کارسینوژنهای سرطانزای موجود در دود سیگار را که شامل ترکیبات چند حلقهیی آروماتیک PAHs تودهیی هستند به طور فاحشی کاهش داد.
وی ادامه داد: این ----- نانوکاتالیستی زمانی فعال می شود که مرحله سوختن سیگار آغاز می شود یعنی زمانی که دما به حدود 800 درجه سانتیگراد می رسد.
فرهادیار گفت: در این تحقیق مشخص شد در حضور نانوذرات پلاتین که به شکل ----- بکار برده می شوند درصد احیای کاتالیستی به مراتب سریعتر از زمانی است که این مواد داخل سیگار وارد شوند.