ه نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار، جلسهای در راستای تعامل و هماهنگی پیرامون اماکن ورزشی بانوان شهرستان شهریار برگزار شد. این جلسه با همکاری شبکه بهداشت و اماکن نیروی انتظامی و مدیران باشگاههای ورزشی بانوان شهریار برای بررسی عملکرد باشگاهها این شهرستان در سال گذشته و وضعیت مربیان فعال و رفع موانع و مشکلات موجود در سالن آمفی تئاتر اداره ورزش و جوانان شهریار برگزار شد.
در این جلسه معاون توسعه منابع و پشتیبانی و امور جوانان اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار با اشاره به موضوعاتی همچون نظارت صحیح مدیران بر اماکن ورزشی و رعایت اصول اخلاقی، استفاده مربیان دارای مدرک رسمی فدراسیون و مورد تأیید اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار، رعایت نظافت باشگاهها، تأکید بر نحوه صحیح ثبتنام و بیمهکردن ورزشکاران و تعامل بیشتر بین مدیران باشگاهها نکاتی را بیان کرد.