صبح روز چهارشنبه بیستم خرداد ماه نودو چهار ساعت 09:15 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار برخورد یکدستگاه خودرو پژو 206 با تیر برق واقع در شهریار، شهرک جعفریه،خیابان درختی چهارم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاههای 101 مرکزی و 601 جعفریه را به صدا درآورد و امدادگران با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند.


در بدو ورود مامورین مشاهده گردید، یکدستگاه خودرو پژو 206 به علت ناتوانی راننده در کنترل خودرو از مسیر جاده منحرف و پس از پرتاب از کانال به شدت به تیر برق برخورد نموده که منجر به مصدوم شدن یک نفر گردیده بود.


آتش نشانها ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری و همکاری اداره برق جهت قطع برق شهری فرد مصدوم از داخل خودرو خارج و توسط اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال و خودرو فوق با هماهنگی راهنمائی و رانندگی مستقر در محل حادثه به پارکینگ منتقل گردید.