پیش از ظهر امروز جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر آموزش و پرورش شهرستان شهریار با حضور دبیر این ستاد برگزار و عملکرد این ستاد تشریح شد.
در این نشست که با حضور اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر آموزش و پرورش و با ریاست مدیر اداره و دیگر اعضای این ستاد تشکیل شد، معاون پرورشی آموزش و پرورش شهریار عملکرد این اداره را در امور مربوط به این ستاد مثبت ارزیابی کرد.
سید مهدی عبادی با بیان اینکه اقدامات بسیاری در زمینه جذب دانشآموزان در برنامههای مربوط به این ستاد صورت گرفته است، اظهار کرد: برگزاری مراسم مذهبی در مدارس و اداره، برگزاری همایشهایی با موضوع عفاف و حجاب، برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی و قرآنی و تشکیل گروه یادآوران از جمله این برنامهها بوده است.
رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر این اداره اظهار کرد: اینکه آموزش و پرورش به عنوان معاونت فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان وظیفه سنگینی بر دوش دارد.
علی ذبیحی اظهار داشت: به طور قطع موفقیت در زمینههای مذهبی به ویژه در حوزه امر به معروف و نهی از منکر با برنامهریزی صحیح و با نشاط برای دانشآموزان میسر خواهد بود و باید با اجرای برنامههای موثر و عملکردی هوشمندانه، نوجوانان کشور را در مقابل حربههای مخالف با دین و فرهنگ غنی کشور بیمه کرد.
در این جلسه برنامهریزیهای لازم برای اجرای مراسمهای مربوط به ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ماه مبارک رمضان نیز صورت گرفت.