علی کمرهای، مدیر روابط عمومی شهرداری شهریار با اشاره به عزم جدی مدیریت شهری این منطقه به منظور ارتقاء امکانات تفریحی و ورزشی اظهار کرد: در همین راستا پروژه پارک آبی شهریار با کاربری سالنهای ورزشی آبی و در زمینی به مساحت 40 هزار متر مربع در اولویت شهرداری شهریار قرار دارد.


وی در ادامه افزود: به منظور تکمیل عملیات ساخت این طرح و بهرهبرداری از آن، اعتباری بالغ بر 45 میلیارد تومان پیشبینی شده است.

کمرهای در پایان تصریح کرد: با همدلی و همگرایی که بین مسئولان و دستگاههای زیربط در شهرستان شهریار وجود دارد و حمایت و پشتیبانیهای شورای اسلامی شهریار، افق روشن و درخشانی برای آینده این منطقه پیشبینی میشود و به فضل الهی و با توجه به تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده، روند پیشرفت و شکوفایی شهریار همچنان با سرعت و شتاب فزاینده طی خواهد شد.