به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار ناصر اصلانی از کشف 4 کیلوگرم و 270 گرم ماده مخدر شیشه از پشت صندلی راننده و توقیف یک دستگاه پژو 206 در اندیشه خبر داد.
وی اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر جابهجایی ماده مخدر شیشه توسط فردی در پوشش خانواده، بررسی موضوع در دستور کار ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان تهران قرار گرفت.
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران افزود: ماموران عملیات ویژه پس از کنترل محورهای حضور قاچاقچی در نهایت پس از رویت خودرو قاچاقچی که به سمت فاز 2 اندیشه در حال حرکت بود خودرو را متوقف کردند.
اصلانی اظهار کرد: ماموران عملیات ویژه در بازرسی از خودرو از پشت صندلی راننده، 4 کیلوگرم و 270 گرم شیشه که بهطرز ماهرانهای جاسازی شده بود را کشف کردند.
وی تصریح کرد: در این زمینه سه قاچاقچی شیشه دستگیر و به همراه مواد مکشوفه و یک دستگاه خودروی توقیفی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.