علی میری با ثبت رکورد 332 کیلوگرم در مجموع دو حرکت، نایبقهرمان جهان شد و مدال نقره یکضرب و طلای دوضرب را نیز بر گردن آویخت.

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از ایسنا، مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جوانان در شهر وروکلاو لهستان در حال برگزاری است و وزنهبرداران دسته 77 کیلوگرم رقابت خود را آغاز کردند.

علی میری نماینده ایران در این وزن بود که به عنوان نخستین وزنهبردار از تیم ملی ایران روی تخته مسابقات رفت. میری در پایان حرکت یک ضرب با ثبت رکورد 150 کیلوگرم در جایگاه دوم ایستاد و مدال نقره را برگردن آویخت. او همچنین در دو ضرب با رکورد 182 کیلوگرم اول شد و به مدال طلا رسید و در مجموع با رکورد 332 بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد.

حرکت یک ضرب

میری کار خود را در حرکت یکضرب با وزنه 147 کیلوگرم آغاز کرد که موفق به مهار آن شد. مربیان در حرکت دوم برای او وزنه 150 کیلوگرم را درخواست کردند که این وزنه را نیز بالای سر برد.

وزنه بردار ملی پوش ایران در آخرین حرکت خود باید وزنه 154 کیلوگرم را بالای سر میبرد که در مهار آن ناموفق بود و در نهایت با ثبت رکورد 150 کیلوگرم به کار خود در یکضرب پایان داد و به مدال نقره رسید.

اندرانیک کاراپتیان از ارمنستان با رکورد 155 کیلوگرم مدال طلا و دورو وزنهبردار رومانیایی با 148 کیلوگرم مدال برنز را به دست آوردند.

حرکت دوضرب

علی میری که پس از کسب مدال نقره یکضرب باید برای به دست آوردن مدال دوضرب و مجموع تلاش میکرد، در نخستین حرکت پشت وزنه 178 کیلوگرم قرار گرفت و در مهار آن موفق بود. او در دومین حرکت باید وزنه 182 کیلوگرم را بالای سر میبرد که این وزنه را نیز با موفقیت پشت سر گذاشت.

توکلی در سومین حرکت برای شاگردش 190 کیلوگرم را درخواست کرد اما در مهار آن ناموفق بود و با 182 کیلوگرم به کار خود پایان داد و توانست مدال طلا را کسب کند.

میری با ثبت رکورد 332 کیلوگرم در مجموع دوحرکت نایب قهرمان شد.

کاراپتیان نیز با 335 کیلوگرم قهرمان جهان شد و دورو وزنهبردار رومانیایی نیز با 326 کیلوگرم، برنز جهان را کسب کرد.

از 12 وزنهبرداری که در دسته 77 کیلوگرم به رقابت پرداختند. چهار وزنهبردار اوت شدند که محمد کرار از عراق یکی از چهرههای شاخص بود. به گزارش ایسنا، مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جوانان در شهر وروکلاو لهستان در حال برگزاری است و وزنهبرداران دسته 77 کیلوگرم رقابت خود را آغاز کردند.

علی میری نماینده ایران در این وزن بود که به عنوان نخستین وزنهبردار از تیم ملی ایران روی تخته مسابقات رفت. میری در پایان حرکت یک ضرب با ثبت رکورد 150 کیلوگرم در جایگاه دوم ایستاد و مدال نقره را برگردن آویخت. او همچنین در دو ضرب با رکورد 182 کیلوگرم اول شد و به مدال طلا رسید و در مجموع با رکورد 332 بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد.

حرکت یک ضرب

میری کار خود را در حرکت یکضرب با وزنه 147 کیلوگرم آغاز کرد که موفق به مهار آن شد. مربیان در حرکت دوم برای او وزنه 150 کیلوگرم را درخواست کردند که این وزنه را نیز بالای سر برد.

وزنه بردار ملی پوش ایران در آخرین حرکت خود باید وزنه 154 کیلوگرم را بالای سر میبرد که در مهار آن ناموفق بود و در نهایت با ثبت رکورد 150 کیلوگرم به کار خود در یکضرب پایان داد و به مدال نقره رسید.

اندرانیک کاراپتیان از ارمنستان با رکورد 155 کیلوگرم مدال طلا و دورو وزنهبردار رومانیایی با 148 کیلوگرم مدال برنز را به دست آوردند.

حرکت دوضرب

علی میری که پس از کسب مدال نقره یکضرب باید برای به دست آوردن مدال دوضرب و مجموع تلاش میکرد، در نخستین حرکت پشت وزنه 178 کیلوگرم قرار گرفت و در مهار آن موفق بود. او در دومین حرکت باید وزنه 182 کیلوگرم را بالای سر میبرد که این وزنه را نیز با موفقیت پشت سر گذاشت.

توکلی در سومین حرکت برای شاگردش 190 کیلوگرم را درخواست کرد اما در مهار آن ناموفق بود و با 182 کیلوگرم به کار خود پایان داد و توانست مدال طلا را کسب کند.

میری با ثبت رکورد 332 کیلوگرم در مجموع دوحرکت نایب قهرمان شد.

کاراپتیان نیز با 335 کیلوگرم قهرمان جهان شد و دورو وزنهبردار رومانیایی نیز با 326 کیلوگرم، برنز جهان را کسب کرد.

از 12 وزنهبرداری که در دسته 77 کیلوگرم به رقابت پرداختند. چهار وزنهبردار اوت شدند که محمد کرار از عراق یکی از چهرههای شاخص بود.