نمایش نتایج: از شماره 1 تا 4 , از مجموع 4

موضوع: ارسال 3088 فیلم به بخش بینالملل فیلم کوتاه تهران، تاسیس هفت نمایندگی آموزشی در تهران و نگاهی به «کودکان ابری»

 1. #1
  مدیر انجمن SHAHRIAR-NOVIN آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۱۲
  نوشته ها
  2,316
  سپاس ها
  5
  سپاس شده 12 در 10 پست

  ارسال 3088 فیلم به بخش بینالملل فیلم کوتاه تهران، تاسیس هفت نمایندگی آموزشی در تهران و نگاهی به «کودکان ابری»

  محمدرضا بهشتی مدیر انجمن سینمای جوانان استان تهران از ایجاد نمایندگی آموزشی در 7 شهرستان استان تهران ازجمله شهریار، دماوند، فیروزكوه و ... خبر داد.
  ایجاد نمایندگی آموزشی در 7 شهرستان تهران بهصورت آزمایشی، ارسال 3088 فیلم برای بخش بینالملل جشنواره فیلم کوتاه تهران، تاکید مدیر انجمن سینمای حوانان استان اردبیل لزوم برخورداری از "ایدئولوژی سیاسی" در "سینمای ملّی"، یادداشت «حامد سلیمان زاده» درباره فیلم كوتاه «كودكان ابری» به كارگردانی «رضا فهیمی» سرخط مهمترین اخبار «بولتن سینمای جوان» امروز نوزدهم خردادماه را تشکیل می دهد.

  بهشتی: ایجاد نمایندگی آموزشی در 7 شهرستان تهران بهصورت آزمایشی

  محمدرضا بهشتی سرپرست امور مناطق و استانهای انجمن سینمای جوانان ایران و مدیر انجمن سینمای جوانان استان تهران درباره ایجاد نمایندگی در شهرستانهای دیگر استان تهران گفت: با توجه به ضرورت گسترش حیطه فعالیت آموزشی در زمینه فیلمسازی در شهرستانهای استان تهران و با توجه درخواست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و انعقاد تفاهمنامه با انجمن سینمای جوانان ایران، شعب آموزشی انجمن سینمای جوانان استان تهران در شهرستانهای متقاضی و دارای امكانات آموزشی بهصورت آزمایشی از تابستان سال جاری تشكیل میشود.
  بهشتی ادامه داد: ابتدا از 7 شهرستان بهصورت آزمایشی این فعالیت آغاز میشود. ازجمله این شهرها میتوان به شهریار، دماوند، ورامین، فیروزكوه، شمیرانات و... اشاره كرد.

  مدیر انجمن سینمای جوانان استان تهران خاطرنشان كرد: آییننامه اجرایی ایجاد این نمایندگیها آمادهشده و این شعب زیر نظر مجموعه انجمن سینمای استان تهران و با نظارت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای مربوطه درزمینه? آموزشهای تكدرس مشاغل سینمایی، فعالیت خواهد كرد.

  وی در ادامه افزود: امید است با شناسایی افراد مستعد در زمینه سینما امكان تولید فیلم نیز در این دفاتر مهیا گردد.

  وی در پایان با اشاره به محدودیتهای انجمن در ایجاد دفاتر جدید در شهرهای دیگر ایجاد نمایندگیهای آموزشی كه زیر نظر مدیران استانی اداره خواهند شد را یكی از راهكارهای انجمن برای گسترش فعالیتهای آموزشی خود و تحت پوشش قرار دادن جوانان مناطق مختلف ایران اسلامی عنوان كرد.

 2. #2
  مدیر انجمن SHAHRIAR-NOVIN آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۱۲
  نوشته ها
  2,316
  سپاس ها
  5
  سپاس شده 12 در 10 پست
  با ارسال 3088 فیلم برای بخش مسابقه بینالملل جشنواره؛ بخش مسابقه بینالملل جشنواره فیلم كوتاه تهران موردتوجه فیلمسازان جهان است

  86 درصد فیلمهای ارسالشده متقاضی شركت در بخش مسابقه بینالملل سی و دومین جشنواره بینالمللی فیلم كوتاه تهران هستند.

  از میان 3601 فیلم كوتاه ارسالشده به دبیرخانه بخش بینالملل سی و دومین جشنواره بینالمللی فیلم كوتاه تهران 3088 فیلم متقاضی شركت در بخش مسابقه بینالملل این جشنواره هستند. این آمار 86 درصد فیلمهای ارسالی به دبیرخانه بخش بینالملل را شامل میشود.  علاوه بر این برای بخش مسابقه كشورهای آسیایی 202 فیلم كوتاه معادل 5.5 درصد، بخش فیلمهای ضد خشونت و افراطیگری 113 فیلم كوتاه معادل 3 درصد، بخش فیلمهای جهان اسلام 21 فیلم كوتاه معادل 0.5 درصد و بخش غیررقابتی ویدئو آرت 177 اثر معادل 3 درصد كل فیلمهای ارسالشده به دبیرخانه را تشكیل میدهند.

  گفتنی است 3601 فیلم از 108 كشور جهان برای شركت در بخش مسابقه بینالملل سی و دومین جشنواره بینالمللی فیلم كوتاه تهران ارسالشده است.

  سی و دومین جشنواره بینالمللی فیلم كوتاه تهران 20 الی 26 آبان ماه سال جاری برگزار میشود.

 3. #3
  مدیر انجمن SHAHRIAR-NOVIN آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۱۲
  نوشته ها
  2,316
  سپاس ها
  5
  سپاس شده 12 در 10 پست
  میردولت موسوی: سینمای ملی بدون ایدئولوژی سیاسی بی معناست

  میردولت موسوی، مدیر انجمن سینمای جوانان استان اردبیل، در جلسه نشست فرهنگی و در جمع فیلمسازان، دانشجویان، عكاسان بابیان اینكه هیچچیزی بدون اسطوره در جامعه وارد نمیشود، گفت: سینمای ملی بدون ایدئولوژی سیاسی بی معناست.

  به گزارش روزنامه صبا، میردولت موسوی در جلسه نشست فرهنگی استان اردبیل گفت: رسانهای شدن فرهنگها باعث ترس كشورهایی كه فرهنگ اصیل دارند، میشود و در این میان بحث سینمای ملی یعنی بحث هویت. سینمای ملی بدون ایدئولوژی سیاسی كشور بیمعناست، معناشناسی ایدئولوژی سیاسی هر كشوری را پدید میآورد و در این میان ایران كشوری اشراقی و معنایی و عرفانی است.

  موسوی ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف در حوزه مدیریت فرهنگی ادامه داد: مهمترین نیاز مدیریت فرهنگی در جوابگویی ریشهها و اصالتی است و مدیریت خوب فرهنگی فقط ریشه در حوزه اعتقادات و شناخت و حفظ ریشهها و اصالتها در دو بخش دین و آداب ملی دارد كه باید موردتوجه مدیران فرهنگی باشد. چراكه در حوزه دینی آنچه بحران تلقی میشد، دینگریزی و بدبینیهای موجود در جامعه و علیالخصوص در بین بعضی از جوانان حس میگردد. در مقوله تمدن و فرهنگ ملی، جوانان دستمایه تهاجمات فرهنگی قرار میگیرند.

  مدیر انجمن سینمای جوانان استان ضمن اظهار اینكه متأسفانه در هر دو مقوله آسیبپذیر بودهایم افزود: در خصوص گسترش تقلید كوركورانه، بیگانگان عمیقاً در حال برنامهریزی روی افكار جوانان كشورهای اسلامی هستند و در خصوص بحث فرایض دینی جدی نگرفتن و توجیه با تفكر سطحی و رواج آن در جامعه اركان دین را در میان جوانان موردتهاجم قرار میدهند كه باید در برخورد با جوانان، دادن انگیزه، فقط و فقط با حفظ اصالتها و رسالتها و ریشهها صورت پذیرد. چراكه بیگانگان با گرفتن فرهنگ و اسطورهها و شاهنامهها و دادن اسطورههای غربی و با برنامهریزیهای مستمر همواره سعی در تصاحب جوانان فهیم را دارند.

  موسوی ضمن جلبتوجه و نظر مسئولین به جوانان هنرمند عرصه فیلم و عكس در سطح استان جهت بهرهمندی از توان ایشان گفت: بهعنوان مدیران فرهنگی نباید اسیر شتابزدگی بشویم چراكه توسعه فرهنگی با عمق زیاد مفاهیم و سرعت كم و به زمان طولانی نیاز دارد. و در غیر این صورت نتیجه تلاش میتواند معكوس باشد. در مدیریت فرهنگی با مستقیمگویی بدون احیای رفاقت و دوستی و صمیمیت شناخت كافی میسر نخواهد بود. گپ زدنها، گفتگوها بدون در نظر گرفتن رابطه معلم و شاگردی بینتیجه است. سرزده عمل كردن ما را در بحران مدیریت فرهنگی دخیل خواهد كرد كه در این خصوص صبوری و تحمل و در بستر زمان كار كردن مؤلفههای صحیح است. چراكه موضوع جوانان بر پافشاری به خواستههاست. بحث داشتن روانشناختی، ارتباط عمیق جامعهشناختی با جوانان است.

  موسوی در پایان ضمن امیدواری به مساعدت بیشتر مسئولین از انجمن سینمای جوانان استان اردبیل كه متولی حوزه فیلم و عكس استان است، ضمن برشمردن حضور چشمگیر هنر فیلمسازان و عكاسان در سطوح ملی و بینالمللی و كسب جوایز متعدد افزود: فیلم و عكس (سینما) زبان جهانی دارد و امروزه سینما توانسته جایگاه منحصر به فری در بین تمامی جهانیان و در ارتباط با آنها برای خود داشته باشد و میتوان با این زبان فرهنگ اصیل ایرانی و پیام انقلاب اسلامی را به جهانیان صادر كرد. كه این مؤثر نخواهد بود مگر اینكه مسئولین امر نگاه جدی و حمایت بیشتر از این حوزه داشته باشند تا هنرمندان انجمن سینمای جوانان استان بتوانند بدون دغدغه به كار فرهنگی بپردازند.

 4. #4
  مدیر انجمن SHAHRIAR-NOVIN آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۱۲
  نوشته ها
  2,316
  سپاس ها
  5
  سپاس شده 12 در 10 پست
  مالكیت مشترك، دغدغهای انسانی؛ نگاهی به فیلمِ كوتاه «كودكان ابری» به كارگردانی رضا فهیمی

  انسانِ پرسشگر، ممتازترین نوع انسانی است كه میتواند به اعتبار سؤالهایی كه از هستی میپرسد، مرزهای دانش و بینش را گسترش داده و منظری جدید برای مسئله چگونگی نگریستن بشر به جهان پیرامون مطرح سازد. فیلم «كودكان ابری» به كارگردانی رضا فهیمی با تمركز بر دنیای غریب كودكان، بر روی سؤالی دست میگذارد كه در تمام جوانب زندگی انسان معاصر رخنه كرده و هر روز رنگ و بوی تندتری پیدا میكند: مالكِ حقیقی كیست؟

  با شروع فیلم، بحث بر سر مالكِ زنگ مدرسه آغاز شده و سپس مسئله مالكیت، همچون گلولهای برفی كه از كوهی سرازیر میشود، در طول فیلم گسترشیافته و بهجایی میرسد كه تمام اشیاء، جانوران و حتی انسانها را محاط میكند. مالكیتِ فردی بر درختِ انار، زنگ و پرچم مدرسه، كلاغها، آقای مدیر و ... نمونهای از مصادیق مالكیت در فیلم است.

  نویسنده اثر بادانش بر اهمیت منبع اقتباس، به سراغ داستانی به همین نام به قلم محمد شریفی رفته كه ویژگیهای بصری و معنا ساز منحصربهفرد خود را داراست. داستانِ «كودكان ابری» در دسته داستانهایی قرار میگیرد كه دارای ظرفیتها و ویژگیهای فراتر از مدیوم خود بوده و به همین دلیل نویسنده توانسته با شناخت عناصر و عوامل ایجازی فیلمنامه فیلم كوتاه، به اثری قابلقبول از منظر شاخصههای دراماتیك دست پیدا كند.

  در مرحله عینیتبخشی به ذهنیت شاعرانه و مستتر در فیلمنامه، رضا فهیمی در مقام كارگردان، از عملكردی سلبی استفاده كرده و در ثبت تمام موقعیتها و وضعیتهای فیلمنامه، به عنصر مهم ایجاز توجه كرده است. او با جلوگیری از تزئین بیحاصل پلانها بهواسطه حركتهای بیجا و بیهدف دوربین و با برجسته ساختن عناصر بیتكلف از زندگی بومی استان كرمان، مقامی زیباییشناختی به پلانها بخشیده و مظروف مناسبی برای ظرف ذهنی مخاطب خود میسازد. فهیمی با اتكا بر ویژگیهای خاص زندگی كودكان در مرحله ابتدایی شناخت اجتماع، فهم نوینی از شیوه تعامل در جهان هستی به مخاطب خود عرضه كرده و او را وادار به دیدن عواملی میسازد كه هر روز بیتوجه از كنار آن میگذرد.

  نكته دیگری كه در این فیلم یك امتیاز ویژه محسوب میگردد، حضور بازیگران كودك در آن است. كودكان این فیلم با اجرای بینقص خود، حضوری نامرئی به دوربین بخشیده و مدلی هم ذات پندارانه میان مخاطب و زندگی خود تعریف میكنند. بازیگران فیلم چه در مرحله فیزیك (تیپ) و چه در مرحله شیمی (بازی مشترك و مقابل یكدیگر) موفقاند و سعی كردهاند با استفاده از نشانههای زیستی مربوط به بومِ خود، پرسشهای اساسی یك كودك را با زبانی فرامرزی به مخاطب انتقال دهند.

  در پایان این مجالِ كوتاه، جهت نتیجهگیری مطلب میتوان به جملهای از ژوزه ساراماگو – نویسنده بزرگ پرتغالی- اشاره كرد؛ جایی كه میگوید: «دوست داشتن احتمالاً بهترین شكل مالكیت است و مالكیت بدترین شكل دوست داشتن». كودكان ابری، دوست داشتن را بر مالكیت ارجح دانسته و با روایت بدیع خود از سطوح مختلف زندگی مشترك و حقوق انسانی دفاع میكنند.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. فوتبال ایران از جام جهانی چه میآموزد
  توسط HRG در انجمن مجله ورزشی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۰۵ تیر ۸۹, ۱۸:۰۳
 2. تاسیس اولین دانشکده اسلامی در آمریکا
  توسط Vesal در انجمن کنکور و دانشگاه
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۰۸ اسفند ۸۸, ۲۰:۰۸
 3. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۱۳ خرداد ۸۸, ۱۱:۱۵
 4. دومين قسمت از دوره آموزشي مربيگري حرفه اي فوتبال
  توسط mina در انجمن بایگانی اخبار دنیای فوتبال
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۱۵ تیر ۸۷, ۱۵:۴۲
 5. آموزش كامل نصب روتر!
  توسط Unknown در انجمن سخت افزار
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۰۲ مرداد ۸۶, ۱۲:۴۶

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •