فدراسیون جهانی بدمینتون ردهبندی برترینهای این رشته را اعلام کرد.
[خانجانی، بهترین بدمینتونباز ایران در رنکینگ جهانی]

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از تسنیم، در رنکینگ جدید فدراسیون جهانی بدمینتون نمایندگاه کشورمان همگی رتبههای سه رقمی را در اختیار دارند.

در بخش انفرادی مردان فرزین خانجانی با 10960 امتیاز در رده 168 ایستاده و بهترین بدمینتونباز ایران است. در بخش انفرادی زنان نیز ثریا آقایی با 10630 امتیاز جایگاه 160 دنیا را در اختیار دارد.

جایگاه بدمینتونبازان ایران در بخشهای انفرادی و دوبل این رنکینگ به شرح زیر است:

انفرادی مردان:

168- فرزین خانجانی 10960 امتیاز

334- حسن متقی 3810 امتیاز

397- سروش اسکندری 2840 امتیاز

458- محمدرضا خردمند 2200 امتیاز

انفرادی زنان:

160- ثریا آقایی 10630 امتیاز

207- نگین امیریپور 6810 امتیاز

288- پگاه کامرانی 4370 امتیاز

دوبل مردان:

196- تیم دو نفره سروش اسکندری و حسن متقی 5250 امتیاز

203- تیم دو نفره محمدرضا و فرزین خانجانی 4940 امتیاز

دوبل زنان:

129- تیم دو نفره نگین امیریپور و ثریا آقایی 9080 امتیاز