این جوان در ابتدا مردی را در دفتر پیک موتوری محل کارش به قتل رساند. دو سال قبل خانواده مردی به نام سعید به پلیس خبر دادند او گم شده است. با توجه به مشخصاتی که مأموران از سعید داشتند تحقیقات خود را در مورد او انجام دادند و متوجه شدند این جوان به قتل رسیده است.
وزنامه شرق در ادامه نوشته است: جسد سعید توسط خانوادهاش شناسایی شد؛ اما آنها گفتند کسی با سعید دشمنی نداشت و او مرد زحمتکشی بود که با موتورسیکلتش که تنها سرمایهاش بود در یک دفتر پیک موتوری کار میکرد. بعد از بررسیهای دقیق و بهدستآمدن فهرست آخرین تماسهای سعید، مشخص شد فردی به نام حسین با او تلفنی تماس داشته است. وقتی مأموران برای بازجویی از حسین اقدام کردند، متوجه شدند این مرد در شهریار یعنی محل قتل ساکن بود. او چندبار با سعید برای انجام کارهای شخصی قرار گذاشته و موتور او را اجاره کرده و آخرین بار هم سعید با تماس تلفنی او از خانه خارج شده بود اما بعد از مرگ سعید، حسین نیز متواری شده بود. ردیابی تلفنهمراه مظنون نشان داد مرد جوان به زادگاهش تایباد رفته و احتمالا در خانه پدریاش ساکن شده است. درحالیکه مأموران درصدد بازداشت حسین بودند، فهمیدند او دوباره به شهریار بازگشته است. به این ترتیب متهم بازداشت شد.

هرچند حسین به قتل سعید اعتراف کرد، اما ادامه تحقیقات از او نشان داد این تنها جنایتش نبوده و حسین در تایباد، پدرش را به قتل رسانده و سر از تنش جدا کرده است. وقتی متهم درباره قتل سعید مورد پرسش قرار گرفت، گفت: «من فکر میکردم او آدم فاسدی است و صدایی درگوشم میگفت او را بکش، به همیندلیل هم وقتی سوار موتورش شدم از پشت با چاقو او را زدم. وقتی به تایباد رفتم به این نتیجه رسیدم که پدرم هم فاسد است و او را هم کشتم، اما مادرم موضوع را به پلیس گزارش نداد». با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست و درحالیکه پزشکی قانونی سلامت روانی این مرد را تأیید کرده بود دادگاه روز گذشته را برای بررسی پرونده این مرد تعیین کرد، اما صبح دیروز مسئولان زندان به شعبه ٧١ دادگاه کیفری استان تهران خبر دادند حسین در زندان اقدام به خودکشی کرده و تعداد زیادی قرص خورده است. آنها وقتی صبح او را برای اعزام فراخواندند متوجه موضوع شدند و وی را به بیمارستان منتقل کردند. متهم در حال حاضر در حالت کماست. بنابراین دادگاه تا زمان مشخصشدن وضعیت حسین به تعویق افتاد.