کاپیتان اول تیمملی بعد از خداحافظی جواد نکونام، آندرانیک تیموریان است. این مساله قطعی است اما 8 مرد می توانند گزینه کاپیتانی تیمملی باشند.

به گزارش "ورزش سه"، این 8نفر از حیث قدمت دوره زمانی حضور در تیمملی، تعداد بازی ملی و سن و سال شایستگی کاپیتانی در تیمملی را دارند. این مردان؛ آندرانیک تیموریان، جلال حسینی، مسعود شجاعی، امیرحسین صادقی، هاشم بیکزاده، احسان حاجصفی، خسرو حیدری و کریم انصاریفرد هستند. (ممکن است در اردوهای اخیر، برخی از نفرات خط بخورند چنانچه در اردوی آخرمان امیرحسین صادقی خط خورده است!

* تعداد بازی ملی
در این عرصه به ترتیب جلال حسینی 96، آندرانیک تیموریان 90، احسان حاجصفی 67، مسعود شجاعی 60، خسرو حیدری 55، کریم انصاریفرد 46، امیرحسین صادقی 20 و هاشم بیکزاده 19 بازی ملی دارند.


* قدمت حضور
آندرانیک تیموریان، مسعود شجاعی و امیرحسین صادقی بازماندگان جامجهانی 2006 هستند و 5 نفر دیگر بعد از جامجهانی به تیمملی اضافه شدند که براین اساس جلال حسینی در فروردین سال 86، هاشم بیکزاده در خرداد سال 86، حاجصفی در اردیبهشت 87، خسرو حیدری در فروردین 88 و کریم انصاریفرد در تیرماه 88 برای اولین بار پیراهن تیمملی را برتن کردند.


* سن و سال
بین نفرات فوق، امیرحسین صادقی و جلال حسینی متولد سال 1360، آندرانیک تیموریان متولد سال 1361، بیکزاده و خسرو حیدری متولد سال 1362، مسعود شجاعی متولد سال 1363، حاجصفی متولد سال 1368، کریم انصاریفرد متولد سال 1369 هستند.


* بیلان عملکرد

به ترتیب تعداد بازی ملی، جلال حسینی 96 بازی ملی داشته، 6 گل زده و 2 اخطار گرفته است. آندو 90 بازی ملی، 9 گل زده، 23 کارت زرد و یک کارت قرمز گرفته است. حاجصفی 67 بازی ملی و 4 گل زده دارد و 7 کارت هم گرفته است. شجاعی در 60 بازی ملی 6 گل زده، 13 کارت زرد و یک کارت قرمز گرفته است. خسرو حیدری 55 بازی کرده، گل نزده و 2 اخطار گرفته است. کریم انصاریفرد در 46 بازی 9 گل زده و 8 کارت گرفته است، صادقی در 20 بازی، یک گل زده و 4 کارت زرد گرفته و یک بار اخراج شده و بیکزاده هم در 19 بازی ملی، یک گل زده و 3 کارت زرد گرفته است.


* ثبات در سالیان ملی
امیرحسین صادقی در 16 بازی از 20 بازی ملی اش یار ثابت بوده است و کریم انصاریفرد در 24 بازی از 46 بازی ملی، بیکزاده در 18 بازی از 19 بازی ملی، حاجصفی در 51 بازی از 67 میدانش، جلال حسینی در 94 بازی از 96 نبردش، حیدری در 42 بازی از 55 دیدارش، مسعود شجاعی در 47 دیدار از 60 بازی و آندو در 82 بازی از 90 مسابقه اش یار ثابت بوده اند.


با این اوصاف و در مجموع عملکرد به نظر می رسد که به ترتیب آندرانیک تیموریان، جلال حسینی، مسعود شجاعی و امیرحسین صادقی گزینه های اول تا چهارم کاپیتانی تیمملی هستند و خسرو حیدری، بیکزاده، حاجصفی و انصاریفرد در صورت حضور در میدان شایسته کاپیتانی در صورت حضور در میدان و غیبت گزینه های بالاتر از خود هستند.