نمایش "مثل ماه برای آسمان" بر اساس نمایشنامه ای از سیدحسین فدایی حسین و کارگردانی کوروش زارعی تا 27 خرداد در تالار وحدت اجرا می شود.

به گزارش عصر ایران، این نمایش تا 27 خرداد ساعت 18 در تالار وحدت به نشانی خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، تالار وحدت روی صحنه می رود. از نکات جالب توجه این نمایش حضور حسین هدایتی دولابی در مقام تهیه کننده است. هدایتی ماه گذشته به دلیل حضور در مزایده چهارم خرید پرسپولیس در صدر اخبار قرار داشت.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]