از خواب که بیدار شدی لبخند بزن

کمی حرکات کششی انجام بده

تختت (رختخوابت ) را مرتب کن

دست و صورتت را بشوی

لباس رنگی تنت کن

پنجره ها را باز کن

و نفس عمیق بکش

وقتشه یک صبحانه خوش مزه برای خودت درست کنی

حالا دفترچه ات را بردار و کار های امروزت را توش یادداشت کن

امروز یک روز پر انرژی هست

پس :پیش به سوی موفقیت...


مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش