فرنگیکاران کشورمان در جدیدترین ردهبندی اتحادیه جهانی کشتی سیری نزولی داشتند.

به گزارش "ورزش سه" از تسنیم، سایت رسمی اتحادیه جهانی کشتی (UWW) تازهترین ردهبندی کشتی فرنگی جهان را اعلام کرد که بر این اساس فرنگیکاران کشورمان در این ردهبندی افت محسوسی داشتهاند.

در لیست جدید اتحادیه جهانی کشتی هیچ یک از فرنگیکاران المپیکی کشورمان در بین نفرات اول و دوم حضور ندارند و بهترین عناوین ایران در این ردهبندی از نفرات سوم به بعد شروع میشود. سوریان و بیابانگرد در این بین بهترین عناوین را در اختیار دارند و در رده سوم ایستادهاند.

ردهبندی اوزان مختلف به شرح زیر است:

وزن 59 کیلوگرم:
1- مینگیان سیمینوف (روسیه)

...

3- حمید سوریان (ایران)

وزن 66 کیلوگرم:
1- داوور استفانک (صربستان)

...

4- امید نوروزی (ایران)

...

11- محمدعلی گرایی (ایران)

وزن 71 کیلوگرم:
1- رسوا چونایف (آذربایجان)

...

3- افشین بیابانگرد (ایران)

...

5- رامین طاهری (ایران)

...

11- سعید عبدولی (ایران)

وزن 75 کیلوگرم:
1- کیم هیونوو (کرهجنوبی)

...

8- پیام بویری (ایران)

وزن 80 کیلوگرم:
1- رفیق حسیناُف (آذربایجان)

...

5- حبیبا... اخلاقی (ایران)

...

11- یوسف قادریان (ایران)

وزن 85 کیلوگرم:
1- ملونین نومونوی (فرانسه)

...

11- داوود عابدینزاده (ایران)

وزن 98 کیلوگرم:
1- آرتور الکسانیان (ارمنستان)

...

5- مهدی علیاری (ایران)

...

7- قاسم رضایی (ایران)

وزن 130 کیلوگرم:
1- مخاین لوپز (کوبا)

...

9- بشیر باباجانزاده (ایران)

...

12- بهنام مهدیزاده (ایران)