حمله قلبي
تشخيص
ممكن است موارد زير وجود داشته باشند:
درد قفسه سينه فشارنده (مثل گيره) كه به يك يا هر 2 دست تير ميكشد.
تنگي نفس
احساس ناراحتي در بالاي شكم (شبيه به سوءهاضمه)
غش كردن ناگهاني.
سقوط ناگهاني
احساس در شرف مرگ بودن
خاكستري شدن پوست و آبي شدن لبها
نبض تند و سپس، ضعيف
عرق كردن شديد

موارد احتياط
از دادن مايعات خودداري كنيد.
اگر بيمار بيهوش شد، راه تنفسي را باز و تنفس را كنترل كنيد . آماده باشيد تا در صورت لزوم، احياي تنفسي و ماساژ سينه را آغاز كنيد.

عمليات
بيمار را آرام كنيد. آمبولانس درخواست كنيد. به بيمار آسپيرين بدهيد. وضعيت بيمار را كنترل كنيد.

1) بيمار را آرام كنيد.
به بيمار كمك كنيد تا در يك وضعيت نيمهنشسته قرار بگيرد.
سر، شانهها و زانوهاي او را به چيزي تكيه دهيد.
به بيمار اطمينان خاطر بدهيد.


2) با مركز اورژانس تماس بگيريد و آمبولانس درخواست كنيد.
به مأمور كنترل بگوييد كه مشكوك به حمله قلبي هستيد.
با پزشك بيمار نيز (در صورتي كه او چنين خواستهاي دارد تماس بگيريد.)


3) به بيمار دارو بدهيد.
اگر بيمار هوشيار است، يك عدد قرص آسپرين به او بدهيد تا به آرامي بجود.
اگر بيمار، قرصها يا اسپري استنشاقي مربوط به درد قفسه سينه همراه با خود دارد، اجازه بدهيد كه خودش آن را مصرف كند. در صورت لزوم، ميتوانيد به او كمك كنيد.


4) وضعيت بيمار را ارزيابي كنيد.
بيمار را به استراحت كردن تشويق كنيد. ناظران را از محل دور كنيد.
تا رسيدن نيروهاي امدادي، علايم حياتي (سطح پاسخدهي، نبض و تنفس) را كنترل و ثبت كنيد .