ملیپوش قایقرانی ایران برای برگزاری اردو قرار است به لهستان اعزام شود.

به گزارش "ورزش سه" از فارس، آرزو حکیمی یکی از قایقرانانی است که فدراسیون برای او در کسب سهمیه المپیک قارهای در مسافت 200 متر شانس قائل شده است.

فدراسیون قایقرانی در تلاش است در صورتی که شرایط مهیا شود این ورزشکار برای برگزاری اردو به لهستان برود و زیر نظر مارِک کار کند. مارِک پیش از این در کایاک و کانو سرمربی استرالیا و چین بوده است.

محسن میلاد رئیس کمیته آبهای آرام درباره این اعزام گفت: قرار است تصمیم نهایی شنبه گرفته شود. نظر من این است که او را به لهستان بفرستیم. سیستم کار این مربی به اروپای شرقی نزدیک است و حکیمی هم با همین سیستم بزرگ شده است. تمرینات آلمانیها سخت و کلاسیک است و حکیمی نشان داده در این شرایط نتیجه میگیرد.