سرمربی تیم ملی وزنهبرداری 14 نفر را به اردوی آمادهسازی این تیم در همدان دعوت کرد.

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از سایت فدراسیون وزنهبرداری، حسین توکلی سرمربی تیم ملی وزنهبرداری بزرگسالان کشورمان پس از تحلیل نهایی خود مبنی بر مشخص کردن لیست قطعی دعوتیهایش به اردوی خارج از تهران وزنهبرداری (پایگاه نوژه همدان) و با توجه به اینکه برخی از ملیپوشان بنا به شرایط ویژهای که دارند نیازمند این هستند تا بازگشت توکلی از رقابتهای جهانی 2015 جوانان از لهستان به شهرهای خود بازگشته و ضمن ادامه روند تمرینیشان ریکاوری کوتاهی هم داشته باشند، تعدیل اندکی در لیست ابتدایی خود داشته و برای کیفیتر برگزار شدن اردوی آمادهسازی همدان نفرات کمتری را به پایگاه نوژه اعزام کند.

برهمین اساس حسین توکلی در لیست نهایی که اعلام کرده به ترتیب با دعوت از حسن گلپرور، مجید عسگری،سجاد بهروزی، حمید ملکی، صالح چراغی، مرتضی بیگلری، ایمان شاهقلیان، علی هاشمی، مصطفی رجایی، کیا قدمی، کیانوش رستمی، سعید محمدپور، نواب نصیرشلال و بهدادسلیمی قرار است با همین نفرات اردوی سه هفتهای تیم ملی وزنهبرداری را در همدان با هدایت فنی محسن بیرانوند مربی موقت تیم ملی وزنه برداری برگزار کند.

اردوی آمادهسازی تیم ملی وزنهبرداری از روز شنبه هفته آینده (16 خرداد ماه ) در همدان استارت میخورد و وزنهبرداران ملیپوش قرار است برای حضور در رقابتهای آسیایی پوکت و جهانی آمریکا مهیا شوند، ضمن اینکه توکلی بعد از بازگشت از مسابقات جهانی جوانان به همدان میرود و شخصاً بر ادامه تمرینات وزنهبرداران نظارت خواهد داشت.