در اسفند ماه سال 93 با شکایت زن 55 سالهای در کلانتری مرکزی شهریار مبنی بر سرقت طلاها به شیوه زورگیری، پروندهای در این مورد تشکیل شد و در اختیار مأموران پلیس قرار گرفت.
بررسیها نشان داد مرد جوانی به این طعمهها مراجعه کرده و گفته که بچهاش از یک بیماری سخت رنج میبرد و امروز شفا گرفته است و او میخواهد نذری را که شامل برنج، روغن و... است، به نیازمندان بدهد.
این تبهکار با ترفند کلاهبردارانه خود زنان سالخورده را قانع کرده تا همراه او سوار بر پراید شخصیاش شده تا این اقلام را به نیازمندان برسانند که سپس این مرد شیاد در بین مسیر بیابانی با تهدید طلاهای این زن سالخورده را سرقت کرده و از محل متواری شده است.
پس از دریافت گزارشهای مشابهی در محدوده شهریار و رباط کریم، پیگیری پرونده سرعت بیشتری به خود گرفت تا اینکه در کمتر از سه ماه این دزد در خانهاش دستگیر شد. تبهکار سابقهدار با دیدن 12 زن سالخورده پذیرفت که از آنان زورگیری کرده است.