کایاک سوار تیم ملی بانوان ایران در کاپ 3 جهانی در مسافت 200 متر به عنوان سیزدهمی رسید.

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از فارس، در ادامه آخرین روز از کاپ 3 جهانی در دانمارک ملیپوشان ایران در مادههای مختلف به رقابت پرداختند.

در کایاک 200 متر بانوان آرزو حکیمی با زمان 43.368 ثانیه سیزدهم شد.

در کایاک 200 متر دو نفره مردان، امین بوداغی و رضا رئیسی در مصاف با حریفان با ثبت زمان 35.464 هفدهم جهان شدند.