عبدالله عزیزی رییس هیات کشتی استان تهران گفت: مسابقات انتخابی کشتی پیشکسوتان استان تهران با شرکت 284 کشتی گیر در رشته آزاد و فرنگی برگزار شد.

وی ادامه داد: در بخش کشتی آزاد و فرنگی شرکت کنندگان در اوزان 58، 63، 69، 76، 85، 97 و 130 کیلوگرم با یکدیگر به رقابت پرداختند .