محمد صادق حسنی نایب رییس هیات همگانی استان تهران اظهارداشت:این هیات گلگشت بزرگ خانوادگی وهمایش پیاده روی خانواه های تهرانی را در مجموعه فرهنگی ورزشی توچال برگزار که با استقبال پرشور خانواده ها و جوانان و نوجوانان تهران، اسلامشهر، شهریار، رباط کریم مواجه شد.

وی گفت: این همایش خانوادگی با همکاری بانک انصار از پارکینگ توچال به سمت بام تهران آغاز و غرفه هایی نیز از جمله دارت و پرواز بادبادکها و فریزبی برای علاقه مندان در نظر گرفته شده بود.