مسابقات انتخابی تیم ملی وزنه برداری پیشکسوتان کشورمان جهت اعزام به مسابقات جهانی با رکورد شکنی عبدالرحیم صفاری نیا همراه شد که مسابقات انتخابی تیم ملی وزنه برداری پیشکسوتان کشورمان در 10 رده سنی جهت اعزام به مسابقات جهانی فنلاند برگزار شد.

از مهم ترین نقاط عطف این مسابقات شکسته شدن رکوردهای جهانی از سوی عبدالرحیم صفاری نیا وزنه بردار پیشکسوت خوزستانی دررده سنی 75 تا80 سال بود که هرچند که به دلیل عدم حضور نماینده فدراسیون جهانی ثبت جهانی نشد.

مسابقات وزنه برداری قهرمان پیشکسوتان جهان شهریور ماه سال جاری در کشور فنلاند برگزار خواهد شد.