بیش از 116 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای اندیشه، هشتگرد، پرند و پردیس شرایط تسهیلات 30 میلیون تومانی را دارد تا بموقع تکمیل و واگذار شود.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پس از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش تسهیلات مسکن مهر از 25 به 30 میلیون تومان ، مقرر شد فقط آن دسته از واحدهای مسکن مهر این تسهیلات را دریافت کند که پیشرفت فیزیکی 75 درصد به بالا داشته باشد.
چهار شهر جدید اندیشه ، هشتگرد ، پرند و پردیس ، بیشترین متقاضی مسکن مهر را دارد و فهرست واحدهای دارای شرایط دریافت تسهیلات به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است.
حسن ولیپور مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت : نزدیک به 80 هزار واحد مسکن مهر شهر پردیس آماده دریافت تسهیلات 30 میلیونی شده که 46 هزار واحد به بانک معرفی شده است.
وی افزود : نظر قائممقام وزارت راه و شهرسازی این بود که به مرور تمام واحدهای دارای بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی نیز برای دریافت این تسهیلات معرفی شود که طبق دستور وزیر راه و شهرسازی همه واحدهای واقع در پردیس میتواند این وام را دریافت کند.
باران هاشمزهی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند هم اظهار داشت : در 66 پروژه این شهر، حدود 47 هزار واحد مسکن مهر به بانک مسکن برای دریافت پنج میلیون تومان تسهیلات تکمیلی (از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان) معرفی و تاکنون با 37 هزار و 771 واحد ، قرارداد مشارکت مدنی مبادله شده و این تسهیلات برای تسریع در فرآیند تکمیل واحدهای مسکونی مهر در این شهر در حال پرداخت است.
در شهر جدید هشتگرد نیز هرچند واحدهای مسکن مهری هم وجود دارد که تحویل داده شده است ، اما متقاضیان 37 هزار واحد دیگر برای تحویل و تکمیل ساختوساز در انتظار هستند.
محمدرضا توکلی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: 22 هزار مسکن مهر هشتگرد به بانک معرفی شد که با دریافت تسهیلات 11 هزار واحد موافقت شده است.
به گفته توکلی، شهر جدید هشتگرد در کل 51 هزار واحد دارد که 14 هزار واحد آن افتتاح شده ، 37 هزار واحد دیگر در حال آمادهسازی و 11 هزار واحد از این تعداد دارای قرارداد دوجانبه است. همچنین قرارداد 26 هزار واحد سه جانبه است که 22 هزار واحد مشمول وام 30 میلیونی شده است.
وی اعلام کرد : تاکنون دو هزار فقره وام برای واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی 75 درصد و بیشتر پرداخت شده است.
شهر جدید اندیشه هم شرایط هشتگرد را دارد و اکثر واحدهای مسکن مهر اندیشه تحویل متقاضیان شده و هزار و 525 واحد نیازمند دریافت تسهیلات 30 میلیونی است که به گفته آئینی مدیرعامل شرکت عمران شهر اندیشه برای تمام واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی 75 درصد و بیشتر مصوبه تسهیلات مذکور دریافت شده است.
به گفته مدیرعامل شهر جدید اندیشه، در صورتی که انشعابات گاز تکمیل شود تمام واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی 90 درصد اندیشه تا شهریور واگذار می شود.
وزارت راه و شهرسازی متعهد شده است ساختوساز 90 درصد واحدهای مسکن مهر را تا پایان امسال به پایان برساند و فقط10 درصد واحدها در سال آینده تکمیل و در صورت تامین خدمات زیربنایی واگذار شود.