رضا قوچاننژاد چهره تازه تمرینات تیمملی است.

به گزارش "ورزش سه"، گلزن درخشان ایران در دو، سه سال گذشته حالا خود را برای یک فصل جدید فوتبالی آماده می کند. او که برای تمرین با ملیپوشان به ایران آمده در گفتوگویی اختصاصی اش با خبرنگار ما تاکید می کند که قصد ندارد در ایران به فوتبال ادامه بدهد. جالب اینکه قوچاننژاد از بازی در قطر هم کاملا راضی است حتی اگر ما چندان خوشمان نیاید.

گفت و گوی ویژه "ورزش سه" با رضا گوچی را بخوانید :


* برنامه شما برای فصل آینده چیست. آیا در الوکره میمانید؟
راستش را بخواهید هنوز معلوم نیست. قراردادم با الوکره تمام شد و الان که به تیمملی آمدهام سعی میکنم تمام تمرکزم را فعلا روی تیمملی بگذارم. باید ببینم که چه اتفاقاتی میافتد چون من هنوز یکسال با چارلتون انگلیس قرارداد دارم. باید اول برگردم انگلیس و بعدازآن ببینیم شرایط به چه نحوی پیش میرود شاید در یک تیم اروپایی فصل آینده بازی کنم و شاید هم به یک تیم عربی بروم.

* آیا الوکره پیشنهادی برای فصل آینده به شما داده است؟
بله، الوکره از عملکرد من رضایت دارد آنطور که شنیدم دوست دارند با من ادامه دهند، اما بهصورت رسمی هنوز صحبتی نکردهایم.

* چطور قوچاننژاد میتواند از بازی در یک تیم حرفهای مثل چارلتون خودش را با بازی در لیگ قطر هماهنگ کند؟
امسال برای منبعد از جامجهانی تجربه خیلی خوبی بود. این تجربه آسیایی را نداشتم و برای خودم حضور در آسیا یک تجربه خوبی بود. اول در کویت بودم. البته کویت از لحاظ فوتبالی اصلا قوی نبود. این مساله را میدانستم. قطر در حد انگلیس نیست، اما اگر به لیگ قطر نگاه کنید بازیکنان بزرگی در آنجا هستند و آنطور که از دور در مورد آن حرف میزنند، نیست. من تجربه حضور در لیگهای بلژیک و هلند را هم دارم و به عقیده من از آن لیگها از لحاظ امکانات حرفهای در باشگاهها چیزی کمتر نداشت. حقیقتش را بخواهید من لیگ قطر را دوست داشتم.* یعنی باور کنیم که شما بهعنوان یک بازیکن حرفهای قطر را به لیگهای اروپایی و انگلیس ترجیح میدهید؟
بههرحال بازی کردن در اروپا چیز دیگری است ولی کلا امسال تجربه خیلی خوبی برایم بود چه ازلحاظ مالی و ازلحاظ تجربه منظورم این است که با زندگی کردن در یک کشور آسیایی و بازی کردن در لیگ قطر یک پنجره جدیدی به زندگیام باز شد. تا ببینم که در آینده چه پیش میآید.

* پس به نظر شما امکانات قطر از تیمهای اروپایی دستکمی ندارد.
در مورد کویت اصلا نمیتوانم این حرف را بزنم، اما خود قطر خیلی بهتر از اروپایم بود (میخندد) یعنی اصلا من هیچ کمبودی را احساس نمیکردم. ازلحاظ امکانات باشگاه، تمرینات و زمینهای حرفهای چیزی کمتر از اروپا نداشت. هیچوقت احساس نمیکردم که در آسیا بازی میکنم یا کمبودی وجود دارد.

* پس احتمال دارد که شما را فصل آینده هم در لیگ قطر ببینیم؟
بله، در فوتبال همهچیز ممکن است. به عقیده من هیچوقت یک فوتبالیست بهطور قطعی نمیتواند بگوید درجایی میماند یا نه. نمیدانم منظورم را رساندم یا نه در فوتبال پیچیدگیهایی وجود دارد که نمیتوان گفت که من دقیقا دنبال چه هستم. باید همیشه سعی کنی که در زمین بهترین باشی تا بتوانی پیشنهادهای بهتری داشته باشی و بهجایی برسی. در حال حاضر هم تمام تمرکز روی تیمملی هست. چون دوباره دورهم جمع شدیم و دو بازی مهم دوستانه داریم اولی با ازبکستان و بعداز آن با ترکمنستان تا ببینیم که چه پیش میآید.

* در تیمملی جوانگرایی اتفاق افتاده، چقدر نسبت به بازیکنان جوانی که دعوتشدهاند، شناخت دارید؟
متأسفانه من بازیکنان جوان تیم را نمیشناسم راستش را بخواهید اما قطعا آقای کیروش بهتر میداند که باید چهکاری انجام دهد. من فکر میکنم ایشان کار خیلی خوبی کرده است. با توجه به تجربیاتی که خود من دارم نسل تیمملی در حال عوض شدن است چون شرایط سنی تعدادی از بازیکنان تیمملی طوری است که شاید تا جامجهانی بعدی بازی کنند. به عقیده من کار بسیار خوبی میکنند که به فکر سالهای آینده تیمملی هستند. بازیکنان جوان و مستعدی هستند که میتوانند در تیمملی مفید باشند. میتوانند مثل حالا به تیمملی دعوت شوند این سری اردوی خیلی خوبی داشتیم. من خودم در سه، چهار روزی که به تیم اضافه شدم جوانهای خیلی خوب و مستعدی را در تیم دیدم. چه جوانی که از جامجهانی با ما بودند و چه کسانی که تازه به اردو اضافه شدند. آنها یک امتیاز مثبت برای تیمملی هستند. نباید برای حضور و دعوت از آنها تعلل کرد هر اردو و بازی دوستانه فرصت مناسبی هست که آنها میتوانند تجربیاتشان را بالا ببرند و در تیمملی جای خودشان را پیدا کنند. آقای کیروش خودشان بهتر میداند که چهکاری باید انجام دهند.

* در میان بازیکنان جوان حاضر در اردو کسی بود که بیشتر از بقیه بازیشان به چشمتان آمده باشد؟
من دو، سه روز است که به اردو اضافهشدهام و راستش را بخواهید بازیکنها را نمیشناختم ولی میتوانم بگویم همه خیلی تلاش میکنند و میخواهند خودشان را نشان دهند و خیلی قشنگ کار میکنند و انگیزه بالایی دارند که به نفع تیمملی است. من خودم خیلی از بازیکنان جوان راضی بودم. امیدوارم در اردوهای بعد همه آنها باشند. همه که نمیتوانند به تیم بیایند ولی امیدوارم که فرصت بازی کردن در تیمملی را داشته باشند. چون خیلی میتوانند برای تیمملی مثمر ثمر باشند.* در دیدارهای مقدماتی جامجهانی بازیهای آسانی دارید، فکر میکنید این بازیها زمان مناسبی باشد برای جا افتادن بازیکنان جوان در کنار باتجربهها؟
من اینطور به بازیها نگاه نمیکنم، اولا که این تصمیم آقای کیروش و کادرفنی است و به من ربطی ندارد، اما ما اصلا بازی آسان نداریم. دور قبل هم همانطور که دیدید بازیها خیلی سخت بود و تا آخرین روز باید برای حضور در جامجهانی میجنگیدیم تا بتوانم خودمان را به برزیل برسانیم. برای همین هم نمیتوانیم بازیهای مقدماتی را شل بگیریم و فکر کنیم که چون بازی من با گوام، ترکمنستان و هند است مهم نیست. هر بازی را باید جدی بگیریم و همانطور که همیشه میخواهیم با جدیت بازی کنیم و نتیجه بگیریم و فرقی نکند که چه حریفی روبهرو ما بازی کند. اگر بخواهیم از حالا بازیها را شل بگیریم به مشکل برمیخوریم.

* از صحبتهایتان به نظر میرسد، ازجمله آدمهایی هستید که نمیتوانید شکست را قبول کنید؟
بله، دقیقا! یک ورزشکار دوست دارد همیشه برنده باشد حالا بردوباخت هم در ورزش هست. همیشه باید تمام تلاشت را بکنی. بقیهاش دیگر باخداست.

* خبرهای قطر و الوکره را که دنبال میکردیم، تیم شما خطر سقوط را حس کرد ولی در لیگ ماند و به نظر میرسید بعد از تغییر مربی او زیاد اعتقادی به بازی شما نداشت؟
تیم ما باوجوداینکه تا هفتههای آخر خطر سقوط را احساس میکرد در لیگ ماند. یک مربی به الوکره آمد و به عقیده من مربیگری خیلی سلیقهای است. من بعد از حضور ایشان در الوکره بازی کردم اما فیکس نبودم و به نسبت گذشته کمتر در زمین بودم. دلیلی هم برای خودشان داشتند. دوست داشتند با بازیکنانی که قبل از حضور من در الوکره بودند کار کندن و با همان بازیکنان هم ادامه دهند و کمتر در تیم دست به تغییر بزنند. چون 5، 6 بازی هم بیشتر تا پایان لیگ باقی نمانده بود و او دوست نداشت که زیاد تغییرات بدهند. من هم باید به نظرشان احترام میگذاشتم و کاری از دستم برنمیآمد. جز اینکه هر وقت در زمین باشم تمام تلاشم را برای الوکره و موفقیتش انجام دهم.

* رضا قوچاننژاد بهعنوان یک بازیکن سقف فوتبال خودش را کجا میبیند؟
من هیچوقت اینطور به این مساله نگاه نکردم. یعنی از بچگی به این فکر نمیکردم که میخواهم به چه تیمی بروم و یا اینکه به چه جایگاهی برسم. به عقیده من فوتبال ورزشی است که باید روزانه به آن نگاه کرد. من هم اینطور فوتبال را دنبال میکنم. یعنی الان در اردو که هستیم همه فکرم به تمرین فرداست. یعنی نمیتوانم بگویم که سال آینده کجا هستم. چون ماهیت فوتبال همین است.

* در زندگی شخصیتان هم سعی میکنید در حال زندگی کنید؟
در زندگی شخصی کمی سخت است که در حال زندگی کنی ولی در فوتبال هیچوقت اینطوری فکر نکردم که بگویم مثلا تا چه سالی فوتبال بازی کنم و یا یک چنین چیزهایی چون فکر میکنم اینطور چیزها دست خداست. خدایی نکرده هرچقدر هم که برنامه داشته باشی و یا در جایگاه خوبی باشی، مصدوم شوی همهچیز بر هم بریزد. فقط باید تمام سعی و تلاشت را حتی در تمرین انجام دهی که بتوانی خوب باشی بقیه را هم به خدا واگذار کنی.

* با آقای منتظری که صحبت میکردم از روابط دوستانه و دورهمیهای فوتبالیستهای ایرانی در قطر صحبت میکرد. به نظر میرسد ایرانیها در قطر احساس قربت نمیکنند.
بله، ما در قطر 6،7 لژیونر داشتیم که در قطر کنار هم بودند. ابتدا اینطور نبود که همدیگر را هرروز ببینیم چون همه گرفتار تمرین و کارهای خودشان بودند. بسیاری از بچهها با خانواده آنجا هستند و فرصت کمتری دارند، اما اتفاق افتاده بود که باهم برنامه بگذاریم و بیرون برویم. راستش را بخواهید خیلی هم خوش میگذشت. چون قطر هم کوچک است.* وقتی در مقابل همبازی میکردید هم برای همدیگر کری میخواندید؟
بله، زیاد کری میخواندیم. قبل از بازیها و بعد از بازیها یکی از صحبتهای اصلی ما کری خواندن بود. این هم از شیرینیهای فوتبال است. به من که در فرصت کوتاهی که در قطر بودم خیلی خوش گذشت. توانستم همه بچهها را ببینم و روزهای خوبی بود.

* قبل از اینکه شما به الوکره بروید اخباری مبنی بر حضور قوچاننژاد در پرسپولیس به گوش میرسید، خود شما این اخبار را دنبال میکنید؟
خود من خبرها را دنبال نمیکنم، اما حضور من در پرسپولیس از طریق اطرافیانم به گوشم رسیده بود ولی راستش را بخواهید هیچکس با من تماس نداشت.

* به اینکه روزی در ایران بازی کنید، فکر کردهاید؟
دوباره باید حرفم را تکرار کنم که من اصلا به آینده فکر نمیکنم که بگویم مثلا دوست دارم دو، سه سال دیگر در ایران بازی کنم. یعنی اصلا به این مساله فکر نمیکنم. راستش را هم بخواهید فعلا نمیخواهم در ایران بازی کنم. البته بازی کردن در تیمملی که وظیفهام است و برایم باعث افتخار است که بتوانم در تیمملی کشورم بازی کنم، اما ازلحاظ باشگاهی هیچوقت تا امروز به فکرم نرسیده که بیایم در ایران بازی کنم. نمیگویم در آینده این اتفاق نمیافتد، اما در حال حاضر اینطور داستانهایی که در مورد حضورم در پرسپولیس یا استقلال است از طرف خودم نبوده.(میخندد)

* لیگ فوتبال ایران را دنبال میکنید؟
بله، بههرحال دوستانم در لیگ هستند و برای همین همبازیهای لیگ را دنبال میکنم. بازیها را زیاد نگاه نمیکنم. اما دربی که دور رفت استادیوم بودم. دربی برگشت را هم از طریق اینترنت دنبال کردم. دیدارهای فینال لیگ را هم که بهطور همزمان پخش میشد، نگاه کردم. بازیهای مهم را هم دنبال میکنم ولی اینکه بگویم به خاطر علاقه به تیم خاصی بازیها را دنبال میکنم، نه اینطور نیست. بیشتر برای این است که دوستانم در این تیمها بازی میکنند و میخواهم بازیهای آنها را دنبال کنم.

* نظر شما در مورد فینال امسال چه بود؟
خیلی جالب بود من داشتم بازیها را نگاه میکردم یکدفعه دیدم از دقیقه 80 تراکتورسازی بازی را نگه داشت، شک کردم که چرا اینها جلو نمیروند که گل بزنند و قهرمان شوند. درحالیکه به این طریق سپاهان قهرمان است. من اصلا باورم نمیشد، بندگان خدا فکر کرده بودند بازی سپاهان 2 ـ 2 شده است. من تابهحال چنین چیزی ندیده بودم. هم برای تبریزیها ناراحت بودم و هم از طرفی این اتفاق که افتاده بود برایم جالب بود. این آخرین بازی بود که در لیگ ایران دیدم.

* بازیهای نمایندگان ایران در آسیا را هم دنبال میکنید؟
پرسپولیس که بازیاش با الهلال را دیدم. من در قطر بودم با بچههای تیم قبلیام در کویت که به قطر آمده بودند رفتم بازی الهلال و پرسپولیس را دیدیم که متأسفانه آنها اوت شدند و خیلی حیف شد. تیم نفت هم که دو روز پیش بازی کرد. از رادیو داشتم گوش میکردم که آنها صعود کردند. اینطور اتفاقها برای فوتبال ایران خوب است. هر چه تیمهای حاضر در اینگونه رقابتها بیشتر باشد، به نفع ایران است.

* برای بازیهای آسیایی که با کارشناسان و بازیکنان تماس میگرفتیم، هر وقت نتیجه را پیشبینی میکردند، میگفتند قطعا قوچاننژاد گل میزند. در کل انتظارات از شما زیاد است؟
راستش را بخواهید من چه خوب کار کنم و یا بدکار کنم. همه در مورد من یک نظری دارند. برای همین هم من بدون اینکه بخواهم به کسی بیاحترامی کنم، سعی میکنم زیاد. در اینطور بحثها وارد نشوم و تمام تلاشم این است که تمرکز خودم را روی بازیام در تیمملی بگذارم. چون من نمیتوانم همه نقطه نظرات را در کارم اعمال کنم تمام سعیام را همیشه میکنم که بهترین بازیام را بد نمایش بگذارم. بیشتر از این نمیتوانم کاری کنم حالا چه با گل باشد و چه با پاس گل و چه با زحمتی که برای موفقیت تیم میکشم، بقیهاش دیگر دست خداست.

* خداداد عزیزی به عنوان یک منتقد تیمملی اعتقاد خاصی به شما دارد؟
ایشان خیلی بهش لطف دارد. من از بچگی خداداد عزیزی را دوست داشتم. یک ماه پیش که برای بازی به مشهد رفته بودم فرصت مناسبی به وجود آمد تا بتوانیم با همصحبت کنیم. من از بچگی بازی آقای عزیزی را خیلی دوست داشتم باهم همشهری هم که هستیم. بااینکه چندین سال است همدیگر را میشناسیم. فرصت مناسبی به وجود نیامده بود که بتوانیم باهم صحبت کنیم که در این سفر این اتفاق افتاد.