آنژیوگرافی کروناری چیست ؟


چرا به آنژیوگرافی نیاز داریم ؟

سرخرگهای کروناری، خون و اکسیژن مورد نیاز عضله قلبی را تامین می کنند. ممکن است این سرخرگ ها متعاقب تجمع کلسترول، سلول ها یا سایر موارد دچارتنگی شوند . این امر سبب کاهش جریان خون به قلب شما می شود . اگر یک لخته خون تشکیل شود و به طور کامل جریان خون از خلال سرخرگ را دچار انسداد سازد، حمله قلبی رخ می دهد.
آنژیوگرافی کرونری یک تست ویژه با استفاده از اشعه ایکس می باشد که جهت مشخص نمودن محل و میزان انسداد سرخرگ های کرونری صورت می گیرد. آنژیوگرافی به پزشک شما کمک می کند تا بررسی نماید که آیا شما نیاز به درمانهایی نظیرآنژیوپلاستی، جراحی بای پس کروناری یا درمان دارویی دارید یا خیر؟
استفاده ازآنژیوپلاستی در همه انواع انسداد ضروری نمی باشد. گاهی آنچه ما بدان نیاز داریم صرفااستفاده از دارووهمچنین کاهش فشار خون ،مصرف رژیم سالم غذایی ،قطع مصرف سیگار ،فعالیت جسمانی وکاهش کلسترول خون می باشد.

در طول آنژیوگرافی چه اتفاقی رخ می دهد ؟
ممکن است جهت آرامبخشی به شما دارو داده بشود، اما شما همچنان بیدار هستید.
شما به آزمایشگاه کاتترگذاری بیمارستان می روید .
شما برروی یک میز سفت کنار یک دوربین و سایر تجهیزات دراز می کشید.
پزشک، منطقه ای را بر روی کشاله ران یا بازوی شما بیحس کرده و یک لوله (کاتتر) را داخل سرخرگ شما کرده و به قلب شما می راند . این امر بیش از یک نمونه گیری خون درد ندارد .
مایع مخصوصی از طریق کاتتر رانده می شود تا سرخرگها به شکل مطلوبی در عکسبرداری با اشعه ایکس دیده شوند .
تصاویر اشعه ایکس متعددی با حرکت مایع در سرخرگ گرفته می شود .
ممکن است از شما خواسته شود که نفس خود را نگه دارید یا سرفه کنید .
با بررسی تصاویر اشعه ایکس، پزشک هرگونه مشکل موجود در سرخرگهای شما را تشخیص می دهد .
در صورت تمایل، شما می توانید در طول و پس از زمان عمل، تصاویر اشعه ایکس را ببینید .
آنژیوگرافی یک نوع تست با استفاده ازاشعه ایکس است که تنگی سرخرگهای شما و همچنین تعداد و شدت آنها را در صورت وجود، نشان می دهد و مشخص می کند که برای آنها چه باید بکنیم . اگر گرفتگی وجود داشته باشد ممکن است شما دارو مصرف کنید،ویا بسته به تعداد رگهای درگیر ، شدت گرفتگی و محل دقیق قرار گرفتن تنگی ممکن است تحت روش های درمانی کروناری از طریق پوست (pci) مانند آنژیوپلاستی یا استنت یا جراحی باز قلبی قرار بگیرید .کاتتر (لوله) از طریق سرخرگ آئورت وارد سرخرگ کرونری می شود .


ممکن است ما چه احساسی داشته باشم ؟
اندکی فشار در هنگام وارد شدنکاتتر.
بندرت اندکی احساس ناراحتی در قفسه سینه باوارد شدن مایع.
احساس نیاز به ادرار کردن.
بندرت احساس تهوع.
اگر تصویری از حفره پمپ کننده اصلی قلب تهیه شود (که در دو سوم آنژیوگرافی ها تهیه می شود ) ممکن است شما احساس گرگرفتگی از سرتا پا نمایید که به مدت 20 ثانیه متعاقب مصرف مایع به طول می انجامد .
درطول آنژیوگرافی شما بیدار هستید و دستورات پزشک را انجام می دهید.

پس از آنژیوگرافی چه اتفاقی رخ می دهد ؟
کاتتر خارج می شود.
یک پزشک یا پرستار فشار مستقیمی را برروی محل وارد شدن کاتتر به مدت 15 دقیقه یا بیشتر وارد می کند تا مطمئن شود که خونریزی داخلی وجود ندارد.
از شما درخواست می شود که به آرامی چند ساعت به پشت دراز بکشید . اگر کاتتر گذاری از طریق رگ بازو صورت گرفته باشد، شما نیاز به دراز کشیدن ندارید.
شما به اتاق بیمارستان یا اتاق بخش مراقبت های ویژه کرونری (ccu) خود بر می گردید.
ممکن است به علت دراز کشیدن به پشت یا در محل وارد شدن کاتتر احساس درد کنید .
پزشک شما در مورد نتایج آنژیوگرافی با شما گفتگو خواهدکرد
بر گرفته از سایت مرکز قلب تهران