سرمربی سابق تیمملی فوتبال ایران برای تماشای تمرینات تیمملی به ورزشگاه دستگردی خواهد رفت.

به گزارش "ورزش سه"، برانکو پس از اتمام فصل باشگاهی پرسپولیس تا دوشنبه در ایران است و در این مدت سری به تمرینات تیمملی خواهد زد که طبق برنامه ریزی او امروز را برای این حضور انتخاب کرده است.


برانکو که سال ها سرمربی تیمملی فوتبال ایران بوده است و با تیمملی به جامجهانی 2006 صعود کرده، در مدت حضور در ایران همواره از کارلوس کیروش و کار او به نیکی یاد کرده تا نشان بدهد قواعد بازی را می داند.

دور تازه تمرینات تیمملی با استقبال مربیان باشگاهی ایران همراه بوده و برانکو یکی از این چهره هاست.