برنامه رقابتهای دوومیدانی قهرمانی آسیا که از روز 13 خرداد ماه در چین برگزار میشود، مشخص شد.

به گزارش "ورزش سه" از فارس، بیست و یکمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا طی روزهای 13 تا 17 خرداد ماه در ووهان چین برگزار میشود و 13 ملیپوش کشورمان در این رقابتها حضور خواهند داشت.

تیم ملی ایران متشکل از مریم طوسی ( دوهای 200 و 400 متر)، سپیده توکلی (هفتگانه) و فاطمه خیاطی (پرتاب دیسک) در بخش زنان و کیوان قنبرزاده (پرش ارتفاع)، سبحان طاهرخانی (پرش طول)، احسان حدادی و محمود صمیمی (پرتاب دیسک)، پژمان قلعه نویی (پرتاب چکش)، مسلم نیادوست (1500 متر)، حسین کیهانی (سه هزامتر با مانع) ، رضا قاسمی(100 و 200 متر)، سجاد هاشمی و مهدی زمانی (400 متر) در بخش مردان است.

تیم ملی دوومیدانی ایران در دور گذشته این رقابتها (بیستمین دوره) با کسب سه مدال نقره توسط کیوان قنبرزده در پرش ارتفاع، لیلا رجبی در پرتاب وزنه و محمد صمیمی در پرتاب دیسک به کار خود پایان داد.

برنامه تیم ملی ایران در رقابتهای دوومیدانی قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

چهارشنبه 13 خرداد ماه :
مردان:
400 متر مقدماتی- ساعت 15:40 (12:10 به وقت ایران)
100 متر مقدماتی- ساعت 17:25 (13:55 به وقت ایران)
1500 متر فینال- ساعت 18:15 (14:45 به وقت ایران)
100 متر نیمه نهایی- ساعت 18:50 (15:20 به وقت ایران)
400 متر نیمه نهایی- ساعت 19:30 (16 به وقت ایران)
زنان:
400 متر مقدماتی- ساعت 16:10 (12:40 به وقت ایران)
400 متر نیمه نهایی- ساعت 19:50 (16:20 به وقت ایران)

پنجشنبه 14 خرداد ماه :
مردان :
پرش طول- ساعت 16 (12:30 به وقت ایران)
پرتاب چکش- ساعت 16:20 (12:50 به وقت ایران)
400 متر فینال- ساعت 17:20 (13:50 به وقت ایران)
100 متر فینال – ساعت 19:10 (15:40 به وقت ایران)
زنان:
100 متر هفتگانه (1) – ساعت 9:30 (6 به وقت ایران)
پرش ارتفاع هفتگانه(2) - ساعت 10:30 (7 به وقت ایران)
پرتاب وزنه هفتگانه (3) - ساعت 17 (13:30 به وقت ایران)
پرتاب دیسک – ساعت 17 (13:30 به وقت ایران)
400 متر فینال- ساعت 17:40 (14:10 به وقت ایران)
200 متر هفتگانه (4) - ساعت 19:50 (16:20 به وقت ایران)

جمعه 15 خرداد ماه:
مردان:
سه هزار متر با مانع- فینال 18:40 (15:10 به وقت ایران)
زنان:
پرش طول هفتگانه (5) - ساعت 9 (5:30 به وقت ایران)
پرتاب نیزه هفتگانه (6) - ساعت 10 (6:30 به وقت ایران)
800 متر هفتگانه (7)- ساعت 18:20 ( 14:50 به وقت ایران)

شنبه 16 خرداد ماه:
مردان:
200 متر مقدماتی- ساعت 15:45 (12:15 به وقت ایران)
پرتاب دیسک – ساعت 16 ( 12:30 به وقت ایران)
200 متر نیمه نهایی- ساعت 17:30 ( 14 به وقت ایران)
زنان:
200 متر مقدماتی- ساعت 16:15 (12:45 به وقت ایران)
200 متر نیمه نهایی- ساعت 17:55 (14:25 به وقت ایران)

یکشنبه 17 خردادماه
مردان:
پرش ارتفاع- ساعت 14:30 (11 به وقت ایران)
200 متر نهایی- 14:45 ( 11:15 به وقت ایران)
زنان:
200 متر فینال- 14:55 (11:25 به وقت ایران)