کمانداران ایران در دومین روز از رقابتهای جام جهانی تیروکمان در مرحله انفرادی از دستیابی به مدال باز ماندند.

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از ایسنا، در دومین روز از رقابتهای جام جهانی تیروکمان که در شهر آنتالیای ترکیه در حال برگزاری است، در ریکرو انفرادی زنان در یک چهل و هشتم فریده میرزایی 6 بر 2 به چین تایپه باخت و زهرا نعمتی 6 بر 2 از سد حریف استرالیایی خود گذشت.
همچنین در ریکرو انفرادی زنان در یک بیست و چهارم زهرا نعمتی توانست 6 بر 5 ژاپن را شکست دهد. در کامپوند انفرادی زنان در مرحله یک چهل و هشتم ویدا هنرمند 133 بر 132 حریفی از انگلیس را شکست داد و مریم رنجبر توانست 142 بر 135 حریفی از هلند را مغلوب خود کند.
در کامپوند انفرادی مردان در مرحله یک بیست و چهارم کاظمپور 140 بر 147 به حریف ترکیهای باخت و یاسر عمویی 144 بر 140 اتریش را شکست داد.
در کامپوند انفرادی زنان در مرحله یک بیست و چهارم در ریکرو ویدا هنرمند 140 بر 132 برابر حریفی از کرواسی شکست خورد و سکینه قاسمپور با نتیجه 144 بر 144 با هند مساوی کرد اما در تیر طلایی رقابت را واگذار کرد. همچنین در مرحله یک بیست و چهارم افسانه شفیعی 139 بر 140 به ایتالیا باخت و مریم رنجبر 142 بر 141 لهستان را شکست داد.
در مرحله یک شانزدهم در ریکرو زنان زهرا نعمتی 6 بر 5 مغلوب حریفی از آلمان شد و از دور رقابتها حذف شد.
همچنین در کامپوند انفرادی مردان در مرحله یک شانزدهم اسماعیل عبادی و یاسر عمویی با یکدیگر رقابت کردند که در نتیجه یاسر عمویی 145 بر 143 اسماعیل عبادی را شکست داد.
در کامپوند انفرادی زنان در مرحله یک شانزدهم مریم رنجبر با نتیجه 143 بر 142 مغلوب حریفی از اسپانیا شد.
در مرحله یک هشتم نهایی یاسر عمویی در کامپوند انفرادی مردان در برابر حریفی از دانمارک با نتیجه 148 بر 145 شکست خورد.
در پایان رقابتهای انفرادی ریکرو و کامپوند زنان و مردان هیچ یک از کمانداران نتوانستند به مرحله یک چهارم راه پیدا کنند و از دستیابی به مدال در بخش انفرادی بازماندند.
روز جمعه کمانداران ریکرو و کامپوند رقابتهای تیمی را برگزار خواهند کرد.