واژه «شطرنج»تلفظ فارسی «چاتورانگا » است کلمه ای که در زبان سانسکریت برای نام گذاری این بازی به کار برده می شود، جایی که معمولا از آن به عنوان نخستین زادگاه این بازی یاد می شود. اگر چه بازیهای مشابهی در کره، چین، ژاپن و تایلند رواج داشته است اما شطرنج امروزی به این بازی هندی برمی گردد که در دوره ساسانیان وارد ایران شده و آنگاه در کشورهای اسلامی، اروپا و روسیه تکامل پیدا کرده است. برخی شطرنج را یک سرگرمی میدانند وعده ای دیگر آن را یک ورزش رزمی ذهنی محسوب می کنند. موفقیت در این ورزش بیش از هر چیز به توان تحلیل و فهم انتزاعی ذهن وابسته است.معمولا فرماندهان بزرگ و موفق شطرنج بازان بسیار خوبی بوده اند.با توجه به اینکه اکثر افراد کم و بیش با ورزش شطرنج آشنایی دارند به جای توضیح دادن در مورد این ورزش فکری و عمیق توجه شما دوستان عزیز را به خواندن نوشته های جالب زیر جلب میکنم...

ـ ضرب المثل ایرانی:ازباخت ناراحت نمیشوم چون هرلگدی در زندگی خورده ام دوقدم به جلو پرت شده ام
ـ ضرب المثل هندی:شطرنج اقیانوسی است که یک پشه میتواند از آن بنوشد ویک فیل در آن غوطه ور گردد
ـ ضرب المثل عربی : بازی شطرنج زیباتر از باغ شکوهمند خلیفه است .
ـ ضرب المثل روسی : کیش ها بسیار زیادند ولی فقط یک مات در برابر آنها وجود دارد .
ـ ضرب المثل فرانسوی : ۱- اگر قلب مهربانی داشته باشی نمی توانی شطرنج بازی بکنی.۲- کسی که حرکتش را پس بگیرد جیبت را می زند.
ـ اسحق نیوتن : هیچ بازی در دینا به اندازه شطرنج مورد توجه قرار نگرفته است . شطرنج از نظر عمق و ارزش سر آمد همه بازیها است.
ـ تولستوی : نمی توانم زندگیم را بدون ( شطرنج – کتاب و شکار ) تصور کنم .
ـ استاد بزرگ هندی: من عاشق زیبائی های شطرنج هستم ولو اینکه این زیبائیها را حریف من بوجود بیاورد و بازی را هم ببرد . یک ( گل زیبا) در همه جا زیبا است . ( خانه من یا همسایه )!
ـ روان شناس :روان شناسان می گویند بر خلاف تصور عموم ( بازی شطرنج) و بخصوص مهارت در آن ارتباطی به حافظه و حتی هوش ندارد و آنچه مورد نیاز است : نیروی تخیل – تجسم و ابتکار می باشد .
ـ فرانکلین :این بازی به من : احتیاط – ابتکار – قدرت آموخت و ثابت کرد که هیچگاه نباید ناامید شد .
ـ مامون الرشید :مامون خلیفه همیشه (( تخته نرد )) بازی می کرد و می گفت اگر ببازم دلیل دارم و می گویم طاس (بد آمد ) ولی اگر شطرنج را ببازم چه بگویم جز آنکه لیاقتش را نداشتم .
ـ خسرو پرویز :این پادشاه هرگز (( تخته نرد )) بازی نمی کرد و به شطرنج می پرداخت . وقتی علت این کار را از او سوال نمودند گفت : همه مردم جهان از من ، حاجت می خواهند چگونه من از استخوان مرده (منظور طاسهای نرد است که از عاج فیل ساخته می شوند ) حاجت بخواهم . ولی شطرنج ، بازی خوبی است که در آن انسان اتکاء به لیاقت و تفکر و عزم و اراده خود دارد!
ـ لنین : لنین که از شطرنج بازان خبره بود عقیده داشت که این بازی ورزش سودمندی برای مغز و فکر است .