فرمانده جدید نیروی انتظامی غرب استان تهران معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما در مراسمی که صبح امروز در نیروی انتظامی برگزار شد سردار ناصر اصلانی تودیع و سردار خانچرلی جایگزین وی شد.
همچنین در این مراسم فرمانده نیروی انتظامی سردار ناصر اصلانی را بعنوان فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی منصوب کرد.
سردار خانچرلی پیش از این رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی شهر تهران بود.