مهدی شیخیپور ظهر امروز در جمع خبرنگاران شهرستان شهریار از تبدیل 120 فقره انشعاب غیرمجاز در دو ماهه نخست سال جاری در این منطقه خبر داد.
وی با بیان اینکه شهر باغستان دارای بیشترین انشعاب آب غیرمجاز در شهرستان شهریار است، اظهار کرد: شهر باغستان از هشت منطقه تشکیل شده است و دارای یکی از بیشترین تعداد انشعابات غیرمجاز در سطح امور آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب استان تهران است.
مدیر امور آب و فاضلاب شهر باغستان با اشاره به مشکلات به وجود آمده به دلیل انشعابهای غیرمجاز آب در این شهر بیان کرد: متأسفانه اقدام برخی از اهالی منطقه در نصب اینگونه انشعابات علاوه بر خسارت به شبکه توزیع آب شرب، باعث مصرف بیرویه و ایجاد مشکلاتی برای سایر اهالی که به صورت قانونی انشعاب خریداری کردهاند، میشود.
وی به اهتمام امور آب و فاضلاب شهر باغستان برای جمعآوری انشعابات غیرمجاز این شهر اشاره کرد و گفت: به همینخاطر این اداره از تمام توان خود در منطقه استفاده میکند تا نسبت به شناسایی، جمعآوری و تبدیل انشعابهای غیرمجاز به مجاز اقدام کند.
شیخیپور در پایان متذکر شد: از تمام مردم منطقه تقاضا داریم در صورت مشاهده املاکی که دارای انشعاب غیرمجاز هستند، مراتب را به امور آب و فاضلاب شهر باغستان اطلاع دهند.