گروه بینالملل:اداره گردشگری وزارت حملونقل و ارتباطات تایوان میگوید دولت این کشور از هیچ تلاشی برای تبدیل شدن به مقصد گردشگری مسلمانان فروگذار نمیکند.

به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه خبری «Taiwan Today»، در بخشی از این تلاشها، 24 عنوان کسب و کار و امکانات لازم برای جذب گردشگران مسلمان، اخیراً در شهر تایپه گواهینامه حلال کسب کردهاند.
در کل تایوان نیز تعداد کل کسبوکارها و اماکن دارای گواهینامه حلال به 70 مورد رسیده است.
دیوید هسیه، مدیر اداره گردشگری میگوید: حدود 180 هزار نفر از کشورهای اسلامی در سال 2014 از تایوان دیدن کردند.
با توجه به اینکه مسلمانان حدود یک چهارم جمعیت جهان را تشکیل میدهند، هنوز فضای زیادی برای استفاده تایوان از صنعت گردشگری حلال وجود دارد.
به گفته هسیه، 13 منطقه گردشگری تایوان به امکانات مورد نیاز مسلمانان مانند نمازخانه و رستورانهای حلال مجهز شدهاند.
وی افزود: هیئتی از نمایندگان 9 آژانس مسافرتی مالزی نیز ماه جاری از تایوان دیدن کردند تا پیشنهاداتی برای تسریع پیشرفت صنعت گردشگری حلال در تایوان ارائه کنند.
به گفته تحلیگران صنعت گردشگری، سیاست تایوان برای جذب گردشگران مسلمان، این کشور را به دهمین مقصد گردشگری حلال تبدیل کرده است.
جمهوری چین که با نامهایی چون تایوان و چین تایپه نیز شناخته میشود، کشوری در شرق آسیا است که از چندین جزیره بزرگ و کوچک تشکیل شده و همه این جزایر در سواحل شرقی سرزمین چین واقع شدهاند.