حجت الاسلام و المسلمین حسینعلی رضازاده، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستانهای ملارد و شهریار در گفتوگو با خبرنگار شهری باشگاه خبرنگاران در تشریح عمده ترین دغدغهها و نقاط ضعف اداره تبلیغات اسلامی در این شهرستانها(ملارد و شهریار) اظهار کرد: محدودیتهای اعتباری در این عرصه از دغدغههایی است که در بهره گیری حداکثری از استعدادها و ظرفیتهای موجود مانع ایجاد میکند و این محدودیتها در حوزه کلان و کشوری نیز وجود دارد که در صورت بهبود میتوان از توانمندیهای بالقوه سازمان تبلیغات اسلامی به نحو مضاعفی بهره مند شد.

وی در ادامه افزود: از ابتدای مسئولیت بنده به عنوان مدیریت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان های ملارد و شهریار از اعتبارات دولتی فرمانداری بی بهره بودهایم و تنها در یک مورد، مبلغی 10 میلیون تومانی در جهت بهسازی ساختمان اداره تبلیغات اسلامی از سوی فرمانداری شهریار اختصاص یافت.

حجت الاسلام و المسلمین رضازاده در پایان تصریح کرد: محدودیت و کمبود دیگر مشمول حوزه نیروی انسانی در اداره تبلیغات اسلامی میشود که متناسب با گستردگی و حجم فعالیتها و سطح تعاملات با اقشار گوناگون مردم و جامعه نیست که البته با سعی و تلاش فزاینده پرسنل و کادر اداری مجموعه مذکور، تا حدودی محدودیت موجود رفع شده اما در صورت افزایش کادر اداری، کارآمدری و خروجی نتایج و فعالیتهایی که عملیاتی میشود بیش از پیش ارتقاء مییابد.