مدیر جدید امور آب و فاضلاب شهرستان شهریار صبح امروز در محل ستاد برگزاری نماز جمعه با امام جمعه شهریار دیدار کرد.
در این دیدار حجتالاسلام والمسلمین موسی سالمی ضمن تقدیر از مدیر پیشین آبفای شهرها و شهرکهای غرب و شهریار اظهار کرد: موضوع کمآبی باید از سوی مردم و مسئولان جدی گرفته شود و از تمام ظرفیتهای موجود برای فرهنگسازی و اطلاعرسانی برای مصرف بهینه آب استفاده شود.
امام جمعه شهریار بیان کرد: به همین خاطر باید با توجه به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان از ائمه جماعات و حتی تریبون نماز جمعه شهریار برای این کار استفاده شود.
وی ادامه داد: در دوره مدیرعامل پیشین، روابط عمومی امور آب و فاضلاب همواره پیگیر مشکلات و انعکاس بحران کمآبی بود و در جلسات متعدد به ویژه با روحانیون شهرستان شهریار رهنمودها، راهنماییها و آگاهیهای خوبی در خصوص وضعیت آب و نحوه مصرف ارائه میشد.
سالمی تأکید کرد: این گونه جلسات باید استمرار یافته تا نحوه درست مصرف آب به صورت فرهنگ تبدیل شود.
وی همچنین ضمن تبریک هفته ارتباطات و روابط عمومی در این خصوص اظهار داشت: یکی از بخشهای مهم ادارات، روابط عمومی است که با تعامل، ارتباطات و همکاری موجب اطلاعرسانی دقیق میشود و روابط عمومی امور آب و فاضلاب تاکنون توانسته به این رسالت خود عمل کند.
امام جمعه شهریار در پایان تأکید کرد: تریبون نماز جمعه برای سخنرانی و ارائه عملکرد در اختیار مسئولین و بهویژه مجموعه امور آب و فاضلاب است و باید از این فرصت و ظرفیت به خوبی استفاده شود.
در این جلسه داود سمیعی، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان شهریار گزارشی از وضعیت منابع آب، چالشها، نگرانیها و طرحهای اجراشده برای گذر از بحران کمآبی در تابستان سال جاری ارائه و اظهار کرد: باوجود تمام فعالیتها و اقدامات عملی انجامشده از سوی امور آب و فاضلاب، رعایت الگوی مصرف آب از سوی شهروندان امری ضروری است.