الهام السادات اصغری رکوردار شنا استقامتی در گفتگو با [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] بیان کرد: ایران قهرمانان زیادی را در خود جای داده است و کسانی هم که زیاد بدوند وجود دارد اما کسی که قدرت و توانایی انجام شنا در مدت زمان طولانی را داشته باشد به هیچ وجه وجود ندارد و من رکورد دار این نوع شنا هستم.

وی در ادامه افزود: من از 5 سالگی شنا را آغاز نمودم و به طور رسمی 5 ساله که به شنا حرفهای در دریا و رکورد زدن در آن روی آوردم و توانستم در سال 87، 12 ساعت بدون وقفه دریا شنا کنم. اما معاون سابق وزیر ورزش زیاد من اهمیت نمیداد و من همکاری نمیکرد و هر دفعه که رکورد میزدم یا ایجاد آییننامه و عقاید متفاوت مانع تراشی میکردند به همین منظور آن زمان نتوانستم رکورد خودم را ثبت کنم.


وی همچنین تصریح کرد: اخرین رکوردم 19 کیلومتر شنا در 12 ساعت بدون وقفه بود که همان زمان متوجه شدم در ایران کمیته به نام کمیته ثبت رکورد وجود دارد که مهارتهای فردی و رکوردها را ثبت میکند و به همین منظور ابتدا به فدراسیون ورزشهای همگانی مراجعه کردم و در مورد رکورد خودم با مجدد آرا سرپرست فدراسیون ورزشهای همگانی صحبت کردم و وی بشدت مرا مورد حمایت قرارداد و به واسطه لطف وی توانستم در این کمیته رکورد خود را ثبت کنم و به هدفم جامه عمل بپوشانم.


رکورددار شنای استقامتی گفت: علت مخالفت مسئولان سابق وزارت ورزش لباس من بود که توانستم این مشکل را با طراحی یک لباس مناسب و پوشیده برطرف نمایم در ضمن تمام هزینهها به عهده خودم است.


وی همچنین اذعان داشت: در رسیدن به موفقیت و ثبت رکورد شهریار معاون وزیر ورزش و هادی رضایی مسئول کمیته ثبت رکورد بسیار حامی من بودند.


وی در پایان خاطر نشان کرد: اکنون برای رکورد جدید مشغول تمرین هستم و همچنین نجات غریق مربی غواصی هستم و همچنین در آکادمی شنای کودکان به کودکان 6 ماهه این رشته را تدریس میکنم و از اهداف دیگر من پایهگذاری شنای حرفهای در ایران است.