کوره های غیرمجاز تولید ذغال در شهرستان شهریار تخریب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس اداره محیط زیست شهرستان شهریار گفت: محیط زیست با هر عاملی که باعث ایجاد آلودگی است بشدت برخورد می کند که یکی از مهمترین این عوامل در شهرستانهای غرب استان تهران ، وجود کوره های غیرمجاز تولید ذغال است که صاحبان این کوره ها شبانه اقدام به تولید زغال می کنند.
عزیر عبدلزاده افزود: با هماهنگی دستگاه قضایی ، ماموران محیط زیست 30 کوره غیرمجاز تولید ذغال را تخریب کردند و 15 کوره غیرمجاز هم شناسایی شد که بلافاصله با هماهنگی مقام قضایی این کوره ها هم از بین خواهند رفت.
وی با اشاره به اینکه صاحبان این کوره های تولید ذغال با مشاهده ماموران محیط زیست اقدام به فرار کردند ، افزود: در تخریب این کوره های غیرمجاز بیش از 250 تن ذغال هم کشف و ضبط شد.
رئیس اداره محیط زیست شهریار با اشاره به اینکه صاحبان این کارگاه های غیر مجاز در بیابان های اطراف شهرستانهای شهریار، رباط کریم ، بهارستان شبانه اقدام به تولید ذغال می کنند ، از شهروندان درخواست کرد با مشاهده این کوره های تولید ذغال، ماموران محیط زیست را مطلع کنند.