آیین تودیع و معارفه مدیران سابق و جدید امور آب و فاضلاب شهرستان شهریار برگزار شد.
به گزارش [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] از غرب استان تهران، ظهر امروز آیین تودیع و معارفه مدیران سابق و جدید امور آب و فاضلاب شهرستان شهریار برگزار شد.
در این مراسم مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران اظهار کرد: تاکنون خدمات و کارهای خوب و بزرگی در شهرستان شهریار انجام شده که حاصل همدلی و همکاری کارکنان امور آب و فاضلاب شهریار بوده است.
مصور جنتی با بیان اینکه مجموعه آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران باید به گونهای کار و کوشش کند که مردم از مجموعه انتظار و توقع دارند، افزود: ضمن آنکه تلاش برای تامین آب شرب بهداشتی و پایدار از وظایف اصلی مجموعه آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران است و از هماکنون باید برای آینده آبی برنامهریزی کرد و طرحها را با همان همدلی و همکاری ادامه داد.
وی در ادامه از خدمات محمدرضا شمساییفر مدیر سابق امور آب و فاضلاب شهریار سپاسگزاری کرد و گفت: امید است وی در مسئولیت جدید برنامه و کارهای خوبی از خود باقی بگذارند.
به گزارش [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] از غرب استان تهران، محمدرضا شمساییفر پیش از این به عنوان معاونت نظارت بر بهرهبرداری منصوب شده بود.
جنتی در این مراسم داوود سمیعیزنوزی را به عنوان مدیر جدید امور آب و فاضلاب شهرستان شهریار معرفی کرد.