بیماری آرنج تنیسبازان عبارت است از التهاب نواحی استخوانی آرنج. عضلات، تاندونها و اپیکوندیل (یک برجستگی استخوانی در سطح خارجی آرنج که در آنجا عضلات ساعد به استخوان بازو میچسبند) آرنج را درگیر میکند. بیشتر، بزرگسالان (40-20 ساله) را مبتلا میکند.

علایم شایع
درد و حساسیت به لمس در اپیکوندیل،مشت ضعیف،درد در هنگام حرکات پیچشی دست یا بازو مثلاً حین استفاده از پیچگوشتی یا بازی تنیس

عللپارگی نسبی تاندون یا کشیده شدن تاندون روی استخوان به علت:استرس مکرر مزمن بر بافتهایی که عضلات ساعد را به ناحیه آرنج وصل میکنند.کشیدگی ناگهانی ساعد

عوامل تشدید کننده بیماری
شغلهایی که مستلزم حرکات شدید یا مکرر ساعد باشند مثل مکانیکی یا درودگری,شرکت در ورزشهایی که مستلزم حرکات شدید یا مکرر ساعد باشند مثل تنیس,وضعیت فیزیکی نامناسب

پیشگیریتا وقتی که در شرایط عالی قرار بگیرید، ورزشهایی مثل تنیس را به مدت طولانی انجام ندهید.راکتهای تنیس میتوانند آرنج تنیسبازان را بدتر کنند. انتخاب اندازه یا نوع متفاوت (بزرگتر، قابل انعطافتر، دسته بزرگتر) ممکن است کمککننده باشد.


اگر به تازگی یادگیری تنیس را آغاز کردهاید، از فرد متخصص کمک بگیرید. روش و وضعیت قرارگیری در پیشگیری از آسیبها مهم هستند.برای افزایش تدریجی قدرت خود، از تمرینات وضعیت دهنده ساعد استفاده کنید.قبل از شرکت در ورزشها به ویژه رقابتها، به آهستگی و بهطور کامل خود را گرم کنید.

عواقب مورد انتظار


معمولاً قابلعلاج است اما درمان ممکن است 6-3 ماه زمان ببرد.

عوارض احتمالی


پارگی کامل رباط که برای ترمیم نیازمند جراحی است.
اصول کلیآزمونهای تشخیصی معمولاً لازم نیستند ( رادیوگرافی معمولاً همیشه منفی است).برای تسکین درد از گرما یا یخ استفاده کنید. از پوششهای مرطوب و گرم، لامپ گرمادهنده یا غوطهور شدن در گرداب یا کمپرس سرد یا کیسه یخ (هر کدام مؤثرتر به نظر برسد) استفاده کنید.ممکن است درمانهای دیامتری، فراصوت یا ماساژ دریافت کنید.این موارد به تسکین سریعتر علایم و بهبودی کمک میکند:ماساژ درمانی


ممکن است مجبور باشید برای بیحرکت کردن آرنج از یک اسپلینت ساعد استفاده کنید. **در زمان استفاده از اسپلینت، ورزش زیر را 4-3 بار در روز انجام دهید: بازوهای خود را بکشید؛ مچ دست خود را خم کنید؛ سپس پشت دست خود را روی یک دیوار فشار دهید. آن را به مدت یک دقیقه نگه دارید.در صورت شکست سایر روشهای درمانی ممکن است آزاد کردن تاندون در اپیکوندیل با جراحی لازم باشد.استفاده از تسمه آرنج تنیسبازان را هنگام از سرگیری فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری طبیعی پس از درمان مدنظر قرار دهید.

داروهاداروهای ضد التهاب غیراستروییدی برای کاهش التهاب,تزریق بیحس کنندهها یا داروهای کورتیزونی. کورتیزون التهاب را کاهش میدهد و بیحس کنندهها موقتاً درد را تسکین میدهند.

فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری


تا زمان محو علایم، فعالیتی را که باعث ایجاد آرنج تنیسبازان بود، تکرار نکنید. سپس به تدریج پس از وضعیتگیری مناسب، فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری طبیعی خود را از سر بگیرید.

رژیم غذایی


رژیم غذایی خاصی ندارد.

درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟

اگر شما یا یکی از اعضای خانوادهتان علایم آرنج تنیسبازان را داشته باشید.اگر علیرغم درمان، علایم ظرف 2 هفته بهبود نیابند.