در جلسه کارگروه آرد و نان شهریار بررسی شد
آزادسازی 20 درصد از سهمیه آرد مصرفی نانواییها
در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان شهریار موضوع آزادسازی 20 درصد از سهمیه آرد مصرفی نانواییها این شهرستان بررسی و تصویب شد.

به گزارش [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] از غرب استان تهران به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار، در جلسه کارگروه آرد و نان این شهرستان موضوع آزادسازی 20 درصد از سهمیه آرد مصرفی نانواییها این شهرستان بررسی شد.

این جلسه به ریاست معاون برنامهریزی و اداری و مالی فرمانداری و با حضور سایر اعضا تشکیل شد.
بنابراین گزارش در این جلسه مسایل نانواییها و سهمیه آرد شهرستان شهریار مورد بررسی قرار گرفت و موضوع آزادسازی 20 درصد از سهمیه آرد مصرفی نانواییهای شهرستان بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.