[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو نامه جداگانه از سیاستهای رئیس صدا و سیما در توجه به مقام معلم و شبکه تهران سیما گلایه کردند.
به گزارش ایلنا؛ اعضای فراکسیون فرهنگیان مجلس امروز(۱۶ اردیبهشت) در دیدار با رئیس سازمان صداوسیما نامهی گلایهآمیزی را به دلیل عدم توجه رسانه ملی به مقام شامخ معلم به ویژه در ایام پاسداشت جایگاه آنها ارائه دادند.
متن نامه رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی به سرافراز؛ رئیس صداوسیما به این شرح است:
جناب آقای دکتر سرافراز
رئیس محترم صداوسیما جمهوری اسلامی ایران
با سلام
در ایام روز و هفته معلم، مراتب گلایهمندی و اعتراضات فرهنگیان کشور مبنی بر عدم دقت و توجه لازم از سوی صداوسیما به منزلت و جایگاه معلم را نموده و انتظار عاجل و بهحق آنان را در موارد زیر اعلام را درخواست میکنم.
۱- با عنایت به نقش بیبدیل معلمان در آموزش و پرورش یا به تعبیر مقام معظم رهبری «علمداری معم در نظام تعلیم و تربیت» انتظار میرود صداوسیما در کلیه حوزهها، برنامهها و شبکهها اقدام به تولید برنامه و پخش برنامههایی نماید که مبین جایگاه و منزلت معلم و زمینهساز آن گردد. صداوسیما میتواند بهعنوان اثرگذارترین رسانه، منزلت معلم را فرهنگسازی نموده و ارتقا بخشد.
۲- انتظار میرود صداوسیما به هیچ شبکه و برنامهای که موجب وهن و یا خدایی نکرده (سهواً یا عمداً) تحقیر و کاهش منزلت و جایگاه معلم گردد اجازه پخش ندهد. وهن منزلت و جایگاه معلم، وهن نظام تعلیم و تربیت و نسل آینده است و توجه ویژه صداوسیما به این امر مهم و جلوگیری از وهن معلم و جایگاه او در بدیهیات است.
۳- انتظار قاطبه معلمان و فرهنگیان کشور از صداوسیما این است که به هیچ وجه خبری از پرداخت حقوق، مطالبات مزایا و خدماتی که احیاناً به فرهنگیان وعده داده میشود یا پرداخت میگردد، پخش نکند. حتی اگر مقام مسئولی هم مصاحبه کرد، فرهنگیان کشور درخواست دارند چنین مصاحبههایی از رسانه ملی پخش نشود، چون معلمان و فرهنگیان کشور آش نخورده، دهان سوخته شدهاند و از سوی دیگر پخش اینگونه اخبار و گزارشها را خلاف شأن معلم میدانند.
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران طی نامهای به ریاست سازمان صداوسیما از نحوه سیاست گذاریهای شبکه تهران در خصوص پرداختن به مسائل شهری و استان تهران انتقاد کرد.
همچنین سیدحسین نقوی حسینی، رئیس مجمع نمایندگان تهران طی نامهای ازسوی این مجمع به محمد سرافراز، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، به انتقاد از سیاستهای شبکه تهران پرداخت. متن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر سرافراز
رئیس محترم صداوسیما جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراماً به استحضار میرساند استان تهران بهعنوان پایتخت جمهوری اسلامی و مهمترین استان استراتژیک، یکپنجم جمعیت کشور را در خود جای داده است. از این میزان یکسوم یعنی ۴ میلیون نفر جمعیت در شهرستانهای استان (ورامین، پیشوا، قرچک، رباطکریم، پاکدشت، فیروزکوه، دماوند، شهریار، شهرقدس، ملارد، بهارستان و پرند) زندگی میکنند و متاسفانه این شهرستانها سهم بسیار ناچیزی از آنتن صداوسیما را به خود اختصاص دادهاند.
با توجه به اینکه شبکه تهران در راستای پاسخگویی به نیازهای شهری، اجتماعی، فرهنگی، دینی و سیاسی استان تهران تاسیس شده ولی سهم شهرستانهای استان از آن شبکه در حد صفر است. این شبکه تنها دو بخش خبری ۱۸: ۳۰ و ۲۴ دارد که در بخش خبری ۱۸: ۳۰ سهم شهرستانها بسیار ناچیز بوده و در بخش خبری ۲۴ هم بیشتر اخبار ملی و خارجی انعکاس پیدا میکند. در بخش تولید هم تنها برنامه مختص شهرستانهای استان برنامه «در استان» است که برنامهای با رویکرد مشارکتی است و برای تولید برنامههای خود از شهرستانهای استان، برآورد تولید دریافت میکند که با توجه به امکانات و منابع درآمدی شهرستانها، استفاده این برنامه تولیدی آنهم به میزان یک ساعت در شبانهروز نه در حد توان و نه در خور شأن شهرستانهای استان تهران است. صرفنظر از اینکه برنامههای مربوط به شهرستانها دارای ابعاد منفی شدید از قبیل قتل، قاچاق و... است.
این در حالی است که برخی از شهرستانهای کشور همچون شهرستان مهاباد با ۱۴۷ هزار نفر جمعیت و یا شهرستان آبادان با ۲۱۷ هزار نفر جمعیت که به مراتب جمعیت و اهمیت استراتژیکی کمتری نسبت به شهرستانهای استان تهران دارند برای خود یک شبکه استانی دارند در حالی که شهرستانهای استان تهران با جمعیتی بالغ بر ۴ میلیون نفر از این ظرفیت و فرصت بیبهره است.
لذا از جنابعالی درخواست میگردد با توجه به اینکه استانداری و مسئولان محترم شهرستانهای استان تهران آمادگی کاملی برای راهاندازی صداوسیمای شهرستانهای استان تهران را دارند، مستدعیست در مرحله نخست همانند سایر شبکههای استانی مجموعههای خبری شبکه تهران از دو بخش ۱۸: ۳۰ و ۲۴ به سه بخش (یکی مختص شهرستانهای استان تهران) افزایش داده شود، بررسیهای ما نشان میدهد که این ظرفیت در دفاتر خبری صداوسیما در شهرستانهای استان تهران که با هماهنگی فرمانداریهای شهرستانهای استان تهران راهاندازی شده است، وجود دارد و هیچ تحمیل بودجهای نخواهد داشت و در مرحله دوم برنامه تولیدی مختص استان نیز حداقل ۴ ساعت در شبانهروز به برنامههای اجتماعی، ورزشی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شهرستانهای استان اختصاص یابد و در مرحله اساسی و نهایی «شبکه شهرستانهای استان تهران» تشکیل شود.