سرهنگ محمدرضا مطیعی در گفتوگو با خبرنگار انتظامی [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]، اظهار داشت: چندی پیش با به دست آمدن اخبار و اطلاعاتی مبنی بر فرار یک زندانی محکوم به حبس ابد پس از مرخصی از زندان و جعل گواهی فوت، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان شهریار افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد فرد زندانی بهنام "ح ــ ر" بهعلت قاچاق 379 کیلو مواد مخدر، به حبس ابد محکوم شده بود ولی با سپردن وثیقه 400میلیونی به مرخصی کوتاهمدت رفته و در هنگام مرخصی با همکاری افراد جاعل، اقدام به جعل یک گواهی فوت به نام خود کرده بود.
وی با بیان اینکه این فرد پس از جعل این گواهی فوت، آن را به مرجع قضایی ارائه داده و با آزاد کردن وثیقه 400میلیونی خود، نامش را از آمار زندان کسر کرده بود، گفت: مأموران انتظامی شهرستان شهریار با تحقیقات گسترده توانستند محلهای تردد این مجرم متواری را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات ویژه پلیسی وی را در مخفیگاهش در شهریار دستگیر کرده وی را به زندان برگردانند.
مطیعی در پایان خاطرنشان کرد که متهم پس از اعتراف صریح خود مبنی بر فرار از زندان، با تشکیل پرونده، مجدداً روانه زندان شد.