فرماندار شهرستان شهریار:
ایجاد محدودیت برای معلمان، محدودیت برای فکر و اندیشه است
فرماندار شهرستان شهریار در سی و یکمین یادواره بزرگداشت مقام معلم و استاد شهید مطهری، گفت: ایجاد محدودیت برای بیان تفکرات معلمان، محدودیت برای فکر و اندیشه است.
به گزارش [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] از غرب استان تهران به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار، سعید ناجی در سی و یکمین یادواره بزرگداشت مقام معلم و استاد شهید مطهری، گفت: ایجاد محدودیت برای بیان تفکرات معلمان، محدودیت برای فکر و اندیشه است.
وی که در جمع معلمان نمونه شهرستان شهریار سخن میگفت با اشاره به اینکه علم باید موجب آزاداندیشی شود، اظهار کرد: تزکیه و تعلیم باید به آزاداندیشی منجر شود وگرنه وجود پرورش در کنار آموزش معنی و مفهومی نخواهد داشت.
فرماندار شهرستان شهریار نقش معلمان را در انتقال درست مفاهیم به جامعه بسیار مهم و ارزشمند دانست و بیان کرد: در روزهای اخیر از سخنان رئیس جمهور برداشتهای متفاوتی از کانالهای گوناگون به جامعه تزریق شد که معلمان میتوانند در این گونه مسائل با کنار هم گذاشتن بخشهای مختلف سخنان وی، تعاریف غلط را با ارائه مباحث صحیح به جامعه کنار بزنند.
ناجی با مرتبط دانستن مناسبات کشورهای مختلف، گرفتاریهای بشری و معضلات و مشکلات عصر حاضر با علم و دانشاندوزی، تصریح کرد: بین تزکیه و تعلیم پیوندی جداییناپذیر وجود دارد که در همین ارتباط نقش معلم برجستگی خود را نشان میدهد، چراکه آنچه جامعه بشری را دچار سردرگمی و مشکلات کرده، جهل است و با گسترش علم و دانش میتوان به بارور کردن اخلاق در جامعه کمک کرد.
وی در ادامه گفت: به طور کلی هر قدر بتوانیم به گسترش علم و دانش بشری کمک کنیم به رشد و توسعه اخلاق جامعه یاری رساندهایم، چراکه جهل به دنبال خود تعصب، بیخردی و پیروی کورکورانه را به دنبال خواهد داشت که در چنین شرایطی است که با ورود ایدئولوژی، همچون داعش، نتایج خونبار و مخربی را به وجود میآورد.
فرماندار شهرستان شهریار، پایینآوردن سطح جهل در جامعه را امری ممکن دانست و اظهار کرد: پایین آوردن سطح جهل در جامعه و در نتیجه رشد اخلاق جز با توجه به معلمان و به دست معلمان انجام نخواهد شد.