دور مقدماتی مسابقههای جام جهانی تیروکمان با حضور 43 کشور در شانگهای چین برگزار شد که در پایان مرحله مقدماتی، کمانداران راه یافته به مرحله حذفی در بخش انفرادی و تیمی مشخص شدند.

این مسابقهها که در دو بخش زنان و مردان و در رشتههای ریکرو و کامپوند در چین در حال برگزاری است، پس از پایان مرحله مقدماتی در دو بخش انفرادی و تیمی نتایج زیر به دست آمد.


ریکرو انفرادی مردان
به گزارش ایسنا، ابراهیم رنجبر از بین 124 نفر شرکت کننده توانست امتیاز 98 را کسب کند. صادق اشرفی 106 امتیاز، ساسان رضوی 113 و اکبر باستان 123 امتیاز کسب کرد.

در بخش کامپوند بانوان سکینه قاسمپور که تنها شرکت کننده در کامپوند انفرادی زنان بود از بین 56 شرکت کننده موفق به کسب امتیاز 33 شد.

در ریکرو تیمی مردان که 30 تیم شرکت کرده بود، تیم ایران متشکل از ابراهیم رنجبر، صادق اشرفی و ساسان رضوی توانست به امتیاز بیست و نهم دست پیدا کنم.
ریکرو بانوان

زهرا نعمتی از بین 107 شرکت کننده توانست در بخش انفرادی رتبه یازدهم را کسب کند. شیوا خرمشاهی 59، ملیکا عبدالکریمی 70 و الهام قدیمپور توانست به امتیاز 104 دست پیدا کند. همچنین زهرا نعمتی در این رقابتها توانست با کسب 657 امتیاز در بخش انفرادی رکورد ایران را افزایش دهد. پیش از این رکورد با 632 امتیاز در اختیار ملیکا عبدالکریمی بود.

در ریکرو تیمی بانوان تیم ایران متشکل از زهرا نعمتی، شیوا خرمشاهی و ملیکا عبدالکریمی از بین 26 تیم شرکت کننده توانست پانزدهم شود.
کامپوند انفرادی مردان
یاسر عمویی از بین 69 شرکت کننده در این مسابقهها دهم شد. مجید قیدی چهاردهم، اسماعیل عبادی بیست و یکم و مجید کیانزاد رتبه سی و هفتم را کسب کرد.

همچنین در بخش کامپوند تیمی مردان کمانداران ایران متشکل از یاسر عمویی، اسماعیل عبادی و مجید قیدی از بین 16 تیم شرکت کننده، توانستند به جایگاه پنجم دست پیدا کنند.

میکس تیمی ریکرو که متشکل از زهرا نعمتی و ابراهیم رنجبر بود، تیم ایران از بین 32 تیم، در جایگاه بیست و یکم قرار گرفت. همچنین در میکس تیمی کامپوند متشکل از سکینه قاسم پور و یاسر عمویی از بین 20 تیم سیزدهم شد.

مرحله حذفی انفرادی و تیمی این مسابقهها در دو بخش ریکرو و کامپوند روز پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد.